Na památku slavnostního otevření... – pamětní deska (foto D. Broncová, 2021)

Inaugurace Hlavního nádraží v Praze (Nové Město)

Po dokončení velké části rekonstrukce Hlavního nádraží Praha, která trvala pět let, byla slavnostně otevřena odbavovací hala a umístěna zde pamětní deska.

Slavnostnímu uvedení do funkce, čili inaugurace odbavovací haly Hlavního nádraží v roce 2011, předcházela několikaletá rekonstrukce. Technický stav nádraží byl na počátku 21. století ve špatném stavu. Chátrala nejen historická budova, ale i podzemí s vestibulem a kolejiště už nestačilo svou kapacitou ani povolenou rychlostí.

Česká pobočka italské společnosti Grandi Stazioni měla dostat nádraží od Českých drah na třicet let do pronájmu a zato měla provést jeho celkovou rekonstrukci. Část majetku zůstala tehdy SŽDC, tedy Správě železniční dopravní cesty (dříve České dráhy; od 1.1. 2020 byla SŽDC přejmenována na Správu železnic) a tato společnost prováděla některé rekonstrukce nezávisle na Grandi Stazioni. Společně se od roku 2006 podařilo v režii Grandi Stazioni zmodernizovat velkou odbavovací halu a prostřední část staré secesní budovy, podchody a nástupiště 1 až 4 a dále zaústění Nového spojení.

Již v předstihu SŽDC navrhla několik projektů pro napojení Nového spojení a realizovala je. Šlo např. nejprve o stavbu nového přemostění Seifertovy ulice, od července 2004 probíhala stavba samotného Nového spojení (tunely pod Vítkovem, tratě směrem do Holešovic a do Vysočan, estakáda přes Masarykovo nádraží, estakáda Sluncová směrem do Libně atd.), 2008–2009 byla modernizována západní část nádraží, kolejiště, trakční vedení a zabezpečovací zařízení. Celé severní zhlaví bylo přestavěno pro zaústění estakád Nového spojení. Dokončeno bylo v roce 2010.

Od prosince 2006 do prosince 2010 probíhala rekonstrukce odbavovací haly, což je pro cestující nejvíce nápadná akce. Projekt zpracoval Metroprojekt Praha a Ateliér designu a architektury Patrika Kotase, zároveň byli přizváni i architekti původní stavby z roku 1977 Jan Bočan a Alena Šrámková. V nové hale byly otevřeny nejrůznější obchody a restaurace, toalety, automaty na jízdenky a instalovány elektronické informační kiosky a digitální panely s odjezdy vlaků. Bylo otevřeno nové velké odbavovací centrum. Spodní a horní část rozměrné haly spojuje 18 výtahů, eskalátory a pohyblivé chodníky.

Inaugurace Hlavního nádraží v Praze se konala 14. dubna 2011 za přítomnosti prezidenta Itálie Giorgia Napolitana a prezidenta České republiky Václava Klause. Při té příležitosti byla v hale, nad hlavním přístupem k pokladnám, jež se nacházejí o něco níž, umístěna pamětní deska. Text na ní je v češtině a italštině.

Po otevření odbavovací haly a nástupišť pokračovaly rekonstrukce dalších prostor, např. historické Fantovy kavárny, která je tak jako celé Hlavní nádraží památkově chráněna.  

Galerie: 
Odbavovací hala Hlavního nádraží Praha v únoru 2021 (foto D. Broncová)
Hala s přístupem k pokladnám v roce 2021 (foto D. Broncová)
Katastrální území

Název: Inaugurace Hlavního nádraží v Praze

Umístění: vstupní hala Hlavního nádraží Praha

Text na desce:  Na památku slavnostní inaugurace Hlavního nádraží v Praze za účasti prezidentů České republiky a Italské republiky Václava Klause a Giorgia Napolitana dne 14. dubna 2011. Rekonstruováno díky spolupráci Českých drah a Grandi Stazioni Česká republika

Il ricordo della cerimonia ufficiale di inaugurazione da parte dei presidenti della Repubblica Ceca e della Repubblica Italiana, Vaclav Klaus e Giorgio Napolitano, della Stazione di Praga Centrale, rinnovata grazie alla fattiva cooperazione tra Ceske drahy e Grandi Stazioni Ceska republika. 14 aprile 2011  

Provedení: rozměrná deska se zlaceným písmem

Instalace: 14. 4. 2011

Adresa
Hlavní nádraží
Wilsonova
12000 Praha 2
Česká republika
50° 4' 59.4696" N, 14° 26' 7.0512" E
Štítky: 
Datum poslední aktualizace: 29.4.2021 12:14
Datum vytvoření: 6.2.2021 11:25

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?