Kamenná deska je umístěna přímo nad vchodem do budovy (foto M. Polák)

Ústav pro choromyslné (Nové Město)

Tollhaus

Na domě zvaném Tollhaus, který se nachází hned za vchodem do areálu Všeobecné nemocnice na Karlově náměstí je umístěna kamenná deska s latinským nápisem.

Panovník Josef II. dal v roce 1788 zřídit první státní nemocnici na dnešním Karlově náměstí. Šlo o přestavbu bývalého ústavu šlechtičen. Zcela novým objektem byl i blázinec zvaný Tollhaus (v překladu dům pro šílence, nebo dům pro blázny). Tento dům navrhl stavitel F. L. Herget, který měl za úkol přestavět a zrekonstruovat i původní budovy, což nebyl snadný oříšek. Tollhaus dodnes stojí v areálu Všeobecné fakultní nemocnice, na prostranství po levé straně hned za vchodem z ulice U Nemocnice 499/2. Je zde umístěn Technický odbor VFN a  obchod s občerstvením.

Profesor a ředitel pražské polytechniky F. L. Herget ho situoval do zahrady, rovnoběžně s průčelím nemocnice. Jde o dvoupatrovou jednoduchou klasicistní budovu. Jeho kapacita byla 57 lůžek. Přízemí bylo určeno mužům, první patro ženám a ve druhém byla ještě dvě oddělení oddělena mříží. Ošetřovatelé zde byli ubytováni odděleně od pacientů ve zvláštních pokojích v každém patře. V ostatních prostorách nemocnice však ošetřovatelé byli ubytováni společně s pacienty, odděleni jen látkovou plentou. Prostory byly osvětlovány olejovými lampami nebo svíčkami a topilo se v kamnech na chodbě. Původně byl dům od nemocnice oddělen zdí, aby zaručoval větší klid pro pacienty. Název Tollhaus byl brzy změněn na šetrnější pojmenování: ústav pro choromyslné. Byl prvním účelově postaveným objektem tohoto druhu u nás. Stal se symbolem nového pohledu na psychicky nemocné osoby.

Zdravotnické ústavy na Novém Městě s pavilonem pro duševně nemocné jsou zobrazeny na dobové rytině z roku 1793.  Písmenem A je označena všeobecná nemocnice, písmenem B je označen Tollhaus.

Nad vchodem do bývalého ústav pro choromyslné je do kamene vytesán nápis "CUSTODIAE MENTE CAPTORUM JOSEPHUS II. LEOPOLDUS II. AUGUSTI MDCCXC". Ve volném překladu znamená: "K dohledu na duševně choré vybudovali císaři Josef II. a Leopold II. 1790". Patrně je zde již od zbudování domu v roce 1790.

Galerie: 
Vstup do bývalého Tollhausu, dnes Technický odbor VFN (foto M. Polák)
Nemocnice s ústavem pro choromyslné (vlevo) na výkresu žáka profesora Hergeta, r. 1799
Písmeno B označuje ústav pro choromyslné
Katastrální území

Název: Ústav pro choromyslné - Tollhaus

Umístění: Všeobecná fakultní nemocnice, U Nemocnice 499/2

Text na desce: Custodiae mente captorum Josephus II. Leopoldus II. Augusti MDCCXC  

Provedení: kámen

Rok instalace: 1790

Adresa
Všeobecná fakultní nemocnice
U Nemocnice 2
12000 Praha 2
Česká republika
50° 4' 24.2076" N, 14° 25' 15.654" E
Zvětšit mapu
Štítky: 
Odkazy a literatura:
SVOBODNÝ, P., HLAVÁČKOVÁ, L.: Pražské špitály a nemocnice. Praha : NLN 1999.
Datum poslední aktualizace: 19.10.2022 15:56
Datum vytvoření: 20.10.2020 10:55

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?