(autor fotografie: Milan Polák)

Josef II., Leopold II., Ferdinand I., Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 499/2 (Nové Město)

Pro zdraví nemocných

Josef II. se narodil 13. března 1741 ve Vídni, zemřel 20. února 1790 ve Vídni. V letech 1765–1790 byl císařem Svaté říše římské a v letech 1780–1790 byl králem uherským, českým, chorvatským, markrabětem moravským a arcivévodou rakouským.

Leopold II. se narodil 5. května 1747 ve Vídni, zemřel 1. března 1792 ve Vídni. Byl v letech 1790–1792 císařem Svaté říše římské, král český, král uherský, markrabě moravský, velkovévoda toskánský; bratr Josefa II.

Ferdinand I. Dobrotivý se narodil 19. dubna 1793 ve Vídni, zemřel 29. června 1875 v Praze. V letech 1835–1848 byl rakouským císařem, králem uherským a českým (jako Ferdinand V.), markrabětem moravským atd.

Císař Josef II. byl jedním z nejvýznamnějších osvícenských panovníků. Dne 24. května 1781 vydal tzv. direktivní pravidla, v nichž stanovil jednotlivé zásady pro vybudování centrálních zemských ústavů v rakouské monarchii. Po jeho osobní intervenci v říjnu 1786 padlo rozhodnutí o umístění zdravotních ústavů na okraji Nového Města a k urychlení přípravy a realizace stavby. V nemocnici je umístěna v parčíku uprostřed areálu plastika Josefa II.

Všeobecná nemocnice byla otevřena dne 1. prosince 1790 za panování Leopolda II., a to nejprve pro pacienty z rušených zařízení a od 2. ledna 1791 i pro veřejnost.

Galerie: 
Katastrální území

Název: Josef II, Leopold II., Ferdinand I.

Umístění: Průčelí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 499/2, Nové Město

Text na desce: SALUTI AEGRORUM EREXERUNT JOSEPHUS II. LEOPOLDUS II. MDCCXC. AUXIT ET AMPLIFICAVIT FERDINANDUS I. MDCCCXXXIX. (Pro zdraví pacientů postavil Josef II. Leopold II. 1790. Rozšířil a zvětšil Ferdinand I. 1839)

Provedení: Zlaté písmo na hnědé desce mezi dvěma patry

Adresa
U Nemocnice 499/2
120 00 Praha 2
Česká republika
50° 4' 24.708" N, 14° 25' 16.1076" E
Štítky: 
Datum poslední aktualizace: 29.4.2021 12:15
Datum vytvoření: 13.2.2019 18:05

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?