Jaroslav Skála (Nové Město)

Doc. MUDr. Jaroslav Skála

Lékař, legendární bojovník proti alkoholismu, zakladatel první záchytné stanice na světě (Apolinář).  

Doc. MUDr. Jaroslav Skála se narodil 25. 5. 1916 v Plzni, zemřel 26. 11. 2007 v Praze.

Události

Založení protialkoholního oddělení (tzv. Apolinář) Dr. Jaroslavem Skálou 10.9.1948

Dne 10. září 1948 zahájilo činnost protialkoholní oddělení v budově bývalého kláštera vedle kostela sv. Apolináře v Praze 2 v Apolinářské ulici (dnes Klinika adiktologie VFN).  O tři roky později přišel Skála se světově  unikátním nápadem protialkoholních záchytných stanic.

Založení první záchytné stanice na světě Dr. Jaroslavem Skálou 18.5.1951

První záchytná stanice na světě byla založena  Dr. Jaroslavem Skálou tři roky po otevření protialkoholního oddělení u Apolináře.

Po maturitě v roce 1935 pokračoval ve studiu na lékařské fakultě v Praze a zároveň v Institutu tělesné výchovy a sportu. Ten absolvoval v roce 1939. Studia na lékařské fakultě dokončil až v roce 1946 kvůli kvůli uzavření vysokých škol v době německé okupace.

Ucházel se o místo na interní klinice, poté v Ústavu tělovýchovného lékařství, nakonec byl přijat až na pražské psychiatrické klinice. V září 1946 byl vyslán na mezinárodní konferenci o alkoholismu do Bruselu, což mělo patrně rozhodující význam pro směrování jeho profesionální dráhy. Navázal kontakty s americkou skupinou Anonymních Alkoholiků. Jejich myšlenkami bylo inspirováno založení KLUSu – Klubu lidí usilujících o střízlivost. K němu došlo 5. února 1948, sdružoval pacienty a absolventy odvykací léčby. Slibně se rozvíjející kontakty s AA přerušil Vítězný únor 1948.

Dne 10. září 1948 zahájilo činnost protialkoholní oddělení psychiatrické kliniky LF UK v budově bývalého kláštera vedle kostela sv. Apolináře v Praze 2 v Apolinářské ulici (dnes Klinika adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice).  O tři roky později přišel Dr. Skála se světově  unikátním nápadem protialkoholních záchytných stanic. První byla otevřena také u Apolináře, 18. května 1951 (v roce 1993 byla přesunuta do jiných prostor, dnes součást Městské polikliniky Praha, pracoviště Bulovka). Skála stál i u zrodu moderní adiktologie, oboru, který se zabývá výzkumem, prevencí a léčbou závislostí a jiných škodlivých návyků. V roce 1971 otevřel u Apolináře Středisko drogových závislostí, první specializované ambulantní pracoviště pro drogově závislé. V roce 1997 přibyl první oficiální metadonový substituční program na území ČR a o pět let později ambulance pro pacienty závislé na nealkoholových drogách. Oddělení léčby závislostí vedl Dr. Skála až do odchodu do důchodu v roce 1982, tedy celých 34 let. 

Dr. Skála se zabýval se i výzkumem, prevencí a léčbou závislostí na psychoaktivních látkách. Založil a v letech 1956–1981 vedl Sekci pro otázky alkoholismu a jiných toxikomanií, v roce 1993 se stal spoluzakladatelem Společnosti pro návykové nemoci v rámci České lékařské společnosti J. E. Purkyně. V roce 2001 stál u zrodu Pražské vysoké školy psychosociálních studií (PVŠPS), která se tak stala v historii naší země první soukromou vysokou školou (zakončenou bakalariátem), která poskytuje vzdělání v tomto studijním programu. Zároveň se stal jejím čestným rektorem.

Kromě alkohologie, která byla jeho povoláním, se zabýval i psychoterapií, kterou označoval za svoje hobby. Od roku 1953 pracoval v psychoterapeutické sekci Psychiatrické společnosti, v roce 1982 byl pověřen jejím vedením. Od roku 1968 založil 20 výcvikových komunit. Do roku 1994 stál v čele Společnosti pro psychoterapii a rodinnou terapii, kterou spoluzakládal a vedl do roku 1994. Své pacienty tak nejen léčil za závislosti, ale pomáhal jim najít i novou životní náplň, aby nesklouzli zpět.

Velkou roli v jeho životě hrál sport. Již ve dvanácti letech vstoupil do Sokola a od roku 1932 se zúčastnil všech sletů a spartakiád (aktivně do roku 1948). I ve svých léčebných metodách užíval sportu. Zastával názor, že kdo se pravidelně věnuje namáhavějšímu sportu, vyrábí si endorfiny sám a nepotřebuje je dostávat v tabletách. Součástí léčby byl především běh, podle schopností pacienta se postupně uběhnutá vzdálenost zvyšovala.

Dr. Skála byl autorem více než 140 odborných publikací, včetně populárně naučných publikací (Až na dno?, 1977) a autobiografie (Lékařův maraton, 1997). Za své celoživotní dílo byl v roce 2002 vyznamenán medailí Za zásluhy II. stupně.

V areálu Apolináře, kde Dr. Skála i přebýval - Apolinářská 447/4 - je umístěna ve dvorním traktu pamětní deska s portrétním reliéfem a textem : " ZAKLADATEL APOLINÁŘE / JAROSLAV SKÁLA / 25. 5. 1916 - 25. 11. 2007 / S ÚCTOU VĚNOVAL SANANIM ".
.

Galerie: 
Narození
25.5.1916
Úmrtí
26.11.2007 (91 let)
Katastrální území

Zakladatel první záchytné stanice na světě.

Adresa
Apolinářská 4
Praha 2
Česká republika
Fax: Doc. MUDr. Jaroslav Skála založil v bývalém klášteře u kostela sv. Apolináře v roce 1948 protialkoholní oddělení a v roce 1951 první záchytnou stanici na světě.
50° 4' 14.5164" N, 14° 25' 22.7064" E
Zvětšit mapu
Odkazy a literatura:
Jaroslav Skála, Lékařův maraton: ber a dávej, Čs. spisovatel, 1997
Datum poslední aktualizace: 8.11.2023 16:24
Datum vytvoření: 28.12.2019 19:21

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?