Jaroslav Skála (Foto M. Polák, březen 2022)

Jaroslav Skála. Apolinářská čp. 447/4 (Nové Město)

Doc. MUDr. Jaroslav Skála

Lékař, legendární bojovník proti alkoholismu, zakladatel první záchytné stanice na světě (Apolinář).  

Doc. MUDr. Jaroslav Skála se narodil 25. 5. 1916 v Plzni, zemřel 26. 11. 2007 v Praze.

Zásluhou Doc. MUDr. Jaroslava Skály zahájilo dne 10. září 1948 činnost protialkoholní oddělení psychiatrické kliniky LF UK v budově bývalého kláštera v Praze 2 v  Apolinářské ulici čp. 447/4, dnes Klinika adiktologie. O tři roky později přišel Dr. Skála se světově  unikátním nápadem protialkoholních záchytných stanic. První byla otevřena také u Apolináře, 18. května 1951 (v roce 1993 byla přesunuta do jiných prostor, dnes součást Městské polikliniky Praha, pracoviště Bulovka). Doc. Skála stál i u zrodu moderní adiktologie, oboru, který se zabývá výzkumem, prevencí a léčbou závislostí a jiných škodlivých návyků. V roce 1971 otevřel u Apolináře Středisko drogových závislostí, první specializované ambulantní pracoviště pro drogově závislé. V roce 1997 přibyl první oficiální metadonový substituční program na území ČR a o pět let později ambulance pro pacienty závislé na nealkoholových drogách. Oddělení léčby závislostí vedl Dr. Skála až do odchodu do důchodu v roce 1982, tedy celých 34 let.

Pamětní deska, kterou doc. Skálovi věnoval Sananim, se nachází ve dvorním traktu kliniky vedle dveří do původní pracovny doc. Skály. 

Sananim z. ú. je nestátní nezisková organizace. Od založení v roce 1990 působí v oblasti drogových závislostí. Lidem ohroženým návykovými látkami a jejich blízkým má poskytovat pomoc v síti programů a služeb, které tvoří komplexní systém prevence, péče, léčby a resocializace.

Autor děkuje za laskavou pomoc při tvorbě tohoto hesla panu MUDr. Petru Popovi, MHA, primáři Kliniky aditologie 1. LF UK a VFN.

Galerie: 
Deska je umístěna vedle bývalého vchodu do Skálovy pracovny (Foto M. Polák. 2022)
Katastrální území

Název: Jaroslav Skála

Umístění: Dvorní trakt Kliniky aditologie,   Apolinářská čp. 447/4

Provedení: Portrétní reliéf s textem na bronzové desce

Text: Zakladatel Apolináře, Jaroslav Skála, 25. 5. 1916 – 25, 11. 2007, S úctou věnoval Sananim.

Adresa
Apolinářská 447/4
12000 Praha 2
Česká republika
50° 4' 14.3328" N, 14° 25' 22.3932" E
Zvětšit mapu
Štítky: 
Odkazy a literatura:
Datum poslední aktualizace: 18.4.2023 11:17
Datum vytvoření: 17.3.2022 17:53

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?