Zajímavosti v Novinách Prahy 2, červen 2020

Měsíčník Noviny Prahy 2 přináší zajímavé články na téma kultura a historie. V červnovém čísle se koronavirové téma dostává již do fáze návratu do škol, ohlížení a poděkování. Nicméně, došlo i na kulturu a historii. V době, kdy budete číst tyto řádky, se již konají první kulturní akce, byť s omezeními. A historie? Tu naštěstí žádný virus nezměnil. Vaší pozornosti tedy v souvislosti s Encyklopedií doporučujeme:

 

Pozn.: Uvádíme též odkazy na hesla Encyklopedie, která souvisejí s články na příslušné stránce Novin.

str. 1 - TITULNÍ

 • Obrázek baziliky sv. Petra a Pavla na Vyšehradě - uvádí téma výročí 950 let od založení Vyšehradské kapituly, kterému se pak podrobně věnují strany 8 a 9.

Encyklopedie: Vyšehradská kapitulaKostel sv. Petra a Pavla

str. 4 – NÁVRAT K NORMÁLU

 • Obrázky z připomínek konce druhé světové války sew vracejí ke květnovým událostem

Encyklopedie: Boj o rozhlas 1945

str. 8 – TÉMA

 • Vyšehradská kapitula je spojena s prvními Přemyslovci - zevrubný článek o zkapitule i její nejstarší historii (M.Němeček, děkan kapituly). 
 • Zlomové okamžiky... - Opět z dějin kapituly, husitské války a boje o Vyšehrad 1420  nevyjímaje - pokračování na str. 9 (J.Kotous).
 • Varhany jsou královským nástrojem - článek o varhanách v bazilice sv. Petra a Pavla (O. Valenta).

Encyklopedie: Vyšehradská kapitulaKostel sv. Petra a Pavla, Bitva u Vyšehradu

str. 9 – TÉMA

 • Kapitula je stále duchovním, ohniskem - rozhovor s proboštem kapituly Mons. Alešem Opatrným.
 • Zajímavosti - k tématu vyšehradské kapituly - o znaku, knihovně a klenotnici . 
 • Oslavy založení vyšehradské kolegiátní kapituly vrcholí tento měsíc - obsah článku je zřejmý z názvu.

Encyklopedie: Vyšehradská kapitulaKostel sv. Petra a Pavla,

str. 11 -  KULTURA

 • Články v rubrice klubu Dvojka pro přátele kultury i Kultura v Praze 2 ožívá - kromě obnovení koncertů obsahují informace o dalších akcích, včetně  natočení videozáznamů z autorského čtení v Knihovně na Vinohradech (M.Toman Neptunova jeskyně) a z výstavy Klubu Dr. Milady Horákové. 
 • Hraběnka z Podskalí opět zve na projekce u Vltavy - pozvánka na již čtvrtý ročník promítání filmů spjatých s historií Podskalí a Vltavou u celnice na Výtoni. 

Encyklopedie: Milada Horáková, Podskalí, Naučná stezka starým a novým PodskalímPodskalská celnice na Výtoni

str. 13 -  VÝLETY DO HISTORIE

 • Vorařské blues - k tématu něktejšího řemesla v Podskalí (J.Dvořák)
 • Skryté příběhy domů - Dům Knihovny na Vinohradech na Vinohradské třídě - z historie knihovny i domu, v němž dnes sídlí (M.Toman).
 • Výročí měsíce června. Přehled kulatých a půlkulatých výročí podle Encyklopedie. 

Encyklopedie: Podskalí, Naučná stezka starým a novým PodskalímKnihovna na Vinohradech, Výročí měsíce června

str. 16 - KALEIDOSKOP 

 • Fotosoutěž - zaměřená na kulturu a historii Prahy 2

 Více v Noviny Prahy 2, červen 2020 (PDF, komplet)

Odkazy a literatura:
Datum poslední aktualizace: 30.1.2021 16:11
Datum vytvoření: 4.6.2020 0:32

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?