Pomník ještě se sochařskou výzdobou (foto archiv)

Jan Nušl: Náhrobek Josefa Rösslera-Ořovského, Vyšehradský hřbitov, hrob č. 11-58 (Vyšehrad)

Josef Rössler-Ořovský

Český sochař, šperkař, pedagog a designér Jan Nušl se narodil 19. října 1900 v Hradci Králové a zemřel 16. září 1986 v Praze.

Český všestranný sportovec Josef Rössler-Ořovský se narodil 30. června 1869 v Praze, zemřel 17. ledna 1933 v Praze. Ve svém přízvisku zčeštil původní německé jméno (Ross = oř).

Jan Nušl vystudoval Odbornou školu zlatnickou a stříbrnickou v Praze a následně pak Uměleckoprůmyslovou školu tamtéž. V letech 1945 a 1946 působil jako profesor modelování na Odborné škole šperkařské v Turnově a poté vytvořil a do roku 1973 vedl ateliér šperku na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Spolupracoval s architekty při tvorbě monumentálních prvků architektury z nejrůznějších materiálů. Naproti tomu se věnoval i šperkařství a zlatnického restaurování. Například zhotovil kopii Svatováclavské koruny ze Svatovítského pokladu či konzervoval stříbrný náhrobek sv. Jana Nepomuckého v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Jeho dílo bylo oceněno titulem Zasloužilý umělec.

Josef Rössler-Ořovský byl neúnavný propagátor nejrůznějších sportovních odvětví, sportovní funkcionář, publicista a samozřejmě, i velký sportovec. Rovněž byl zdatným diplomatem, hovořícím několika jazyky, díky jehož umu se (ve spolupráci s Jiřím Guthem Jarkovským) podařila účast českých sportovců na letních olympijských hrách ve Stockholmu v roce 1912, kde jsme vystupovali jako samostatná země. Josef Rössler-Ořovský stál u zrodu Českého ski-klubu, Českého lawn-tenisového klubu, Českého jacht-klubu, podílel se na založení amatérské atletické unie, Svazu lyžařů Království českého, Svazu kanoistů, Čs. jachetní organizace atd. Byl spoluzakladatelem Českého olympijského výboru a až do roku 1929 jeho generálním tajemníkem. Vedl národní výpravy na všech olympiádách v období 1908 až 1928 a zasadil se o mezinárodní uznání zimních olympijských her. V roce 1896 řídil první fotbalové derby mezi Spartou a Slavií, ke kterému přeložil první pravidla kopané. V revolučních dnech v říjnu 1918 zorganizoval a řídil Skautskou poštu, která zajišťovala kurýrní službu mezi vznikajícími státními orgány. Za svou činnost byl jmenován rytířem francouzského řádu Čestné legie, důstojníkem francouzské legie a vyznamenán vysokým holandským řádem a jako olympijský činovník obdržel medaile řeckou, švédskou, belgickou, zlatou francouzskou a čs. ministerstva zdravotnictví a tělesné výchovy.

Jeho náhrobní pomník na Vyšehradském hřbitově zdobil bronzový portrétní reliéf a vypodobnění sportovních nástrojů a náčiní (plastika Sport) od sochaře Jana Nušla. Bohužel, tak jako mnoho dalších bronzových plastik na Vyšehradském hřbitově byla i tato výzdoba ukradena. Na podzim 2023 však došlo k opravě textu pomocí plastových písmenek a na pomník byly umístěny dvě bílé plastové lyže, naprosto nerespektující původní uspořádání sportovních nástrojů na pomníku, a tak působí jako příslovečná pěst na oko.

Galerie: 
Hrob Josefa Rössla-Ořovského (Foto M. Polák, 2023
Hrob Josefa Rössla-Ořovského (Foto M. Polák, 2023
"Opravený" nápis na pomníku (Foto M. Polák, listopad 2023)
Dvě bílé plastové lyže "vylepšily" náhrobní kámen na podzim 2023. Foto M. Polák
Dvě bílé plastové lyže "vylepšily" náhrobní kámen na podzim 2023. Foto M. Polák
Katastrální území

Název: Josef Rössler-Ořovský

Umístění: Vyšehradský hřbitov, hrob č. 11-58

Autor: Jan Nušl

Provedení: přírodní balvan

Výzdoba: bronzový portrétní reliéf a plastika sport

Nyní: ukradeno

Adresa
Vyšehradský hřbitov 12000 Praha 2
Česká republika
50° 3' 53.0064" N, 14° 25' 5.16" E
Zvětšit mapu
Odkazy a literatura:
Potoček V.: Vyšehradský hřbitov, Slavín, Svatobor, Praha 2005
Datum poslední aktualizace: 25.11.2023 14:23
Datum vytvoření: 26.6.2023 18:07

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?