Zámecká vana původně z Lojovic (Foto M. Polák, 2022)

Vana barona Františka Ringhoffera III. (Nové Město)

Vana se původně nacházela v zámku Františka svobodného pána von Ringhoffer na zámku v Lojovicích (u Velkých Popovic), který po roce 1948 sloužil léčebným účelům pro ženy drogově závislé. Po restituci po roce 1989 léčebna musela opustit prostory zámku a docent Jaroslav Skála nechal vanu převézt do Prahy a zapustit ji do prostor své pracovny protialkoholního oddělení VFN u Apolináře v Apolinářské ulici. Po odchodu docenta Skály a úpravách areálu v roce 2013 byla vana umístěna nad svahem zdejší zahrady.

František baron Ringhoffer se narodil 22. listopadu 1844 v Praze a zemřel 23. července 1909 v Bad Kissingenu v Bavorsku. Byl význačným českým podnikatelem a poslancem Českého zemského sněmu a stal se doživotním členem Panské sněmovny. V roce 1869 získal zámek Lojovice a do dnešní podoby jej upravil v letech 1902 a 1903. Zámek byl po únoru 1948 zestátněn a byla zde umístěna léčebna Všeobecné fakultní nemocnice pro ženy závislé na návykových látkách. Po restitucích se dostal zámek do soukromých rukou a léčebna jej musela opustit. Dnes je zámek pro veřejnost nepřístupný. Zapuštěnou vanu ze zámku nechal docent Jaroslav Skála, primář protialkoholního oddělení Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice, jehož činnost byla zahájena 10. září 1948 v budově Apolinářská čp. 447/4 vedle kostela sv. Apolináře, po zrušení léčebny převézt z Lojovic a umístil ji ve své pracovně. Po odchodu docenta Skály do důchodu a při úpravách areálu se zahradou v roce 2013 byla vana přenesena nedaleko od místa, kde doc. Skála pracoval, do horní části zahrady s hezkým výhledem do zahrady a na areál Albertov. Tvoří tak svérázný artefakt, doplňující zajímavě upravenou zahradu.

Galerie: 
Od vany je hezký výhled do zahrady i na Albertov (Foto M. Polák, 2022)
Vana byla zapuštěna do podlahy za těmito dvěřmi, za nimiž působil doc. Skála (Foto M. Polák, 2022)
Katastrální území

Název: Vana Františka barona Ringhoffera III.

Umístění: Zahrada Kliniky adiktologie, Apolinářská čp. 447/4

Provedení: kov

Adresa
Apolinářská 447
12000 Praha 2
Česká republika
50° 4' 14.556" N, 14° 25' 22.5768" E
Zvětšit mapu
Datum poslední aktualizace: 8.11.2023 16:24
Datum vytvoření: 10.4.2022 16:00

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?