Ruka Kainova (Foto M. Polák, 2022)

Bohumil Teplý: Ruka Kainova (Nové Město)

Český sochař, medailér, restaurátor a pedagog  Bohumil Teplý se narodil v Olomouci 13. dubna 1932, zemřel tamtéž 12. října 2020.

Ábel je postava z biblického příběhu o bratrech Ábelovi a Kainovi. Když Bůh odmítl Kainovu oběť, ten ze žárlivosti svého mladšího bratra zabil.

V zahradě Kliniky adiktologie 1. Lékařské fakulty Všeobecné fakultní nemocnice v Apolinářské ulici čp. 447/4 se nachází dvojice plastik, znázorňující ruce biblických postav Ábela a Kaina. Ruka Ábelova pochází z roku 1996, Plastika Ruka Kainova je o dva roky starší, vznikla v roce 1994. Bohumil Teplý se narodil v Olomouci, dětství prožil v Litovli a v nedalekých Nasobůrkách. Vystudoval gymnázium v Litovli a poté studoval na Pedagogické fakultě UP v Olomouci obor výtvarná výchova s historií a občanskou naukou. V roce 1959 absolvoval Kamenickou školu v Hořicích, v letech 1960–1978 působil jako odborný asistent modelování a sochařství u svého dřívějšího učitele prof. Vladimíra Navrátila na Katedře výtvarné výchovy Filozofické fakulty UP v Olomouci, kde zároveň dostudoval obor výtvarná výchova a sochařství. Externě též studoval u prof. Karla Pokorného na Akademii výtvarných umění. Během následující kamenické praxe při rekonstrukci Emauzského kláštera v Praze se definitivně zrodilo jeho sochařské zaujetí přírodním kamenem. Během neobyčejně plodného uměleckého života vytvořil vedle kamenných soch, památníků a realizací v architektuře nespočet medailí, plaket, insignií, bronzových plastik a reliéfů, avšak kámen zůstal jeho nejdůležitějším výrazovým prostředkem a nejužívanějším materiálem.

Obdržel licenci Ministerstva kultury ČR k restaurování sochařských děl z kamene. Byl členem Unie výtvarných umělců Olomoucka, Asociace umělců medailérů ČR a jako jeden ze zakladatelů časopisu Kámen byl i členem Syndikátu novinářů ČR. Je autorem několika publikací (Zvětšování sochy pomocí tří kružidel, O sochařské reprodukci, Konzervování a restaurování kamene).

Galerie: 
Ruka Kainova (Foto M. Polák, 2022)
Ruka Kainova (Foto M. Polák, 2022)
Katastrální území

Název: Ruka Kainova

Autor: Bohumil Teplý

Umístění: Zahrada Kliniky adiktologie, Apolinářská čp. 447/4

Provedení: kámen

Rok: 1994

Adresa
Apolinářská 4
12000 Praha 2
Česká republika
50° 4' 14.3328" N, 14° 25' 22.3932" E
Zvětšit mapu
Odkazy a literatura:
Datum poslední aktualizace: 18.4.2023 11:15
Datum vytvoření: 14.5.2022 12:50

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?