Pamětní deska vedle vchodu (Foto M. Polák, 202)

Nové probošství, Štulcova 89/1 (Vyšehrad)

Budovu Nového probošství s kaplí sv. Klementa nechal v roce 1874 postavit probošt Václav Štulc podle plánu architekta Františka Niklase.

Velký zvelebitel Vyšehradu, probošt vyšehradské kapituly, Václav Štulc nechal v roce 1874 postavit v dnešní Štulcově ulici velkou, samostatně stojící budovu probošství s kaplí sv. Klementa. Plány vypracoval architekt František Niklas. Štulc stavbu financoval z půjčky u hypoteční banky, vázané na žitenický velkostatek. Budova prošla od svého vzniku třemi zásadními opravami – v roce 1938, 1940 a v letech 1993 až 1994. Na Arkýř - architektonický prvek, vystupující ve vyšších podlažích z průčelí arkýři je nápis Soli Deo Gratia (Pouze Boží milosti).

Český architekt a pedagog Josef Niklas se narodil 11. března 1817 ve Volyni, zemřel 10. října 1877 v Praze. Josef Niklas studoval u prof. Karla Wiesenfelda na pražské polytechnice. Po stavitelské praxi v Praze a ve Vídni vykonal studijní cesty po Německu, Francii a Itálii. Posléze se usadil jako adjunkt architektonického rýsování v Praze. Již v roce 1849 se stal asistentem prof. Bernharda Gruebera na pražské polytechnice a následujícího roku byl jmenován skutečným učitelem kreslení a stavitelství pozemního na české c. k. reálce. V roce 1860 se přihlásil jako profesor reálky k habilitaci z praktické stavební výuky na technice v Praze. V roce 1864 si zažádal o profesuru na stolci pozemního stavitelství pražské polytechniky pro českou řeč a jeho žádosti bylo vyhověno. Dne 16. června 1869 pak převzal stolici architektury na nově oddělené části polytechniky a jako řádný profesor setrval v této funkci až do smrti. V letech 1873 až 1874 byl zvolen rektorem české části polytechniky.

V letech 1871–1873 byl jeho asistentem Antonín Wiehl, autor mj. arkád na Vyšehradském hřbitově.

Výčet realizovaných prací Prof. Josefa Niklase je velice dlouhý. Zahrnuje zámky, vily, divadla, veřejné a sakrální budovy, usedlosti, ale například i oltáře. Domy na Vyšehradě navrhoval v letech 1872 až 1874. Vedle Nového probošství to byly i dva kanovnické domy v ulici K Rotundě č.p. 90/12   a 91/14.

Galerie: 
Nové probošství (Foto M. Polák, březen 2020)
Nové probošství (Foto M. Polák, březen 2020)
Nové probošství (Foto M. Polák, březen 2020)
Katastrální území

Název: Nové probošství

Umístění: Štulcova 89/1

Text: Nové probošství. Vystavěno v roce 1872 v novogotickém slohu arch. Františkem Niklasem

Provedení: Čtyři pásy s reliéfním písmem na desce

Adresa
Štulcova 89/1
128 00 Praha 2
Česká republika
50° 3' 55.1484" N, 14° 25' 2.6652" E
Zvětšit mapu
Odkazy a literatura:
Datum poslední aktualizace: 29.4.2021 12:16
Datum vytvoření: 22.3.2020 21:09

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?