Pamětní deska na zdi kostela (Foto M. Polák, 2020)

Kostel sv. Petra a Pavla, Štulcova (Vyšehrad)

Kapitulní kostel sv. Petra a Pavla byl přestavěn Josefem Mockerem v letech 1885–1887 v novogotickém slohu na místě původní trojlodní románské baziliky z 11. století a pozdějšího kostela z 15. století.

Kapitulní kostel sv. Petra a Pavla ve Štulcově ulici se dvěma vysokými věžemi vypínající se na Vyšehradské skále nad Vltavou tvoří jednu z nejvýznačnějších dominant Prahy. Toto místo je opředeno dávnými pověstmi a tají v sobě i historické počátky naší státnosti. Původní románskou baziliku v těchto místech založil kníže Vratislav II., který si zvolil Vyšehrad za své panovnické sídlo. I další knížata, a to až po Soběslava I., odtud vládla přemyslovským Čechám. Ve 14. století zažil Vyšehrad další vlnu rozkvětu zásluhou krále a císaře Karla IV., který zde vystavěl nový gotický chrám, později přestavěn nejprve v renesančním a pak barokním slohu. Pamětní deska vedle jižního portálu stručně informuje návštěvníky o stavbě kostela.

Galerie: 
Pamětní deska vedle jižního portálu kostela (Foto M. Polák, 2020)
Katastrální území

Název: Kostel sv. Petra a Pavla

Umístění: Štulcova ulice, na zdi vedle jižního portálu kostela

Text: Kostel sv. Petra a Pavla. Novogotická přestavba z let 1885–1887 provedena podle plánu arch. J. Mockera. Průčelí s věžemi z let 1902–1903 dílo arch. F. Mikše. V kostele jsou dochovány boční kaple gotické stavby z období Karla IV. Tato postavena na místě, kde stávala románská bazilika z druhé poloviny 11. stol. Gotická stavba byla v 16. století a znovu 1723–1730 přestavěna. Hlavní portál má reliéf posledního soudu z roku 1901 od sochaře Š. Zálešáka. Z té doby je i secesní výmalba vnitřku od Františka a Marie Urbanových. Pozoruhodná je románská kamenná tumba zvaná Longinova a deskový obraz P. Marie Dešťové z pol. 14. století.

Provedení: kovová deska s reliéfním písmem a stylizovaným mečem a znakem kapituly (zkřížené klíče)

Adresa
Štulcova
128 00 Praha 2
Česká republika
50° 3' 52.3116" N, 14° 25' 4.386" E
Odkazy a literatura:
Datum poslední aktualizace: 29.4.2021 12:16
Datum vytvoření: 22.3.2020 15:04

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?