(autor fotografie: Libri prohibiti)

Založení Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) (Nové Město)

Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) bylo sdružení občanů, převážně signatářů Charty 77, založené 27. dubna 1978. Jeho cílem bylo sledovat a zveřejňovat případy osob, které byly v komunistickém Československu trestně stíhány nebo vězněny za projevy svého politického přesvědčení. Reakcí na činnost výboru byly represe zaměřené proti samotným jeho členům.

Události

Soud se šesti členy VONS, 22.-23.10.1979 22.10.1979

Ve dnech 22.-23. října 1979 proběhlo před Městským soudem v Praze soudní řízení se šesti z desíti zatčených členů VONS. Byli obviněni z členy obviněnými členy VONS před Městským soudem v Praze. Petr Uhl byl odsouzen na 5 let, Václav Havel na 4 a půl roku, Václav Benda na 4 roky, Jiří Dienstbier a Otta Bednářová na 3 roky odnětí svobody nepodmíněně, Dana Němcová na 2 roky se zkušební dobou pěti let. Rozsudek potvrdil 20. 12. 1979 Nejvyšší soud ČSR. Pronásledování členů VONS vyvolalo mimořádný ohlas v zahraničí.

Výbor sledující případy nespravedlivě stíhaných založila 27. dubna 1978 skupina signatářů Charty 77. Ustavující schůzka sedmnáctičlenného výboru se konala v bytě manželů Václava a Kamily Bendových na Karlově náměstí 18.

Text zakládajícího prohlášení: „V duchu poslání Charty 77 a v souladu s její snahou podporovat vznikání užších pracovních společenství, zaměřených k jejím dílčím úkolům, rozhodli jsme se - po několika měsících předběžné práce - ustavit Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. Cílem tohoto výboru je sledovat případy osob, které jsou trestně stíhány či vězněny za projevy svého přesvědčení nebo které se staly obětmi policejní a justiční svévole. Budeme s těmito případy seznamovat veřejnost i úřady a podle svých možností pomáhat postiženým osobám. Chceme přitom spolupracovat s každým, kdo projeví o spolupráci zájem. Žádáme zároveň občany, aby nás, (nejraději osobně) na takové případy upozorňovali. Věříme, že působení našeho Výboru přispěje k tomu, aby lidé nebyli nespravedlivě pronásledováni a vězněni.“

Pod zakládajícím prohlášením jsou podepsáni: Rudolf Battěk, Otta Bednářová, Jarmila Bělíková, Václav Benda*, Jiří Dienstbier*, Václav Havel, Přemysl Janýr, Elzbieta Ledererová, Václav Malý, Ivan Medek, Dana Němcová*, Ludvík Pacovský, Jiří Ruml, Gertruda Sekaninová-Čakrtová, Anna Šabatová*, Jan Tesař a Petr Uhl* (pozn.: signatáři označení * bydleli v době založení VONS v Praze 2).

Členové VONS pomáhali postiženým se zajišťováním právního zastoupení a zprostředkováním finanční i jiné pomoci. Při dodržení právních formalit se svými sděleními obraceli na československé úřady, žádali je o nápravu a dodržování mezinárodních úmluv o lidských právech. Zprávy o sledovaných případech byly předávány rovněž do zahraničí, odkud se prostřednictvím rozhlasových stanic Rádio Svobodná Evropa, Hlas Ameriky či BBC dostávaly zpět do Československa. Naprostá většina sdělení VONS (celkem 1121) byla publikována v samizdatovém časopise Informace o Chartě 77.

Za svou činnost upozorňující na totalitní praktiky režimu byla řada členů VONS postižena. Nejznámější soudní proces se konal v říjnu 1979. Ve dnech 22.-23. října 1979 proběhlo soudní řízení se šesti členy obviněnými členy VONS před Městským soudem v Praze. Petr Uhl byl odsouzen na 5 let, Václav Havel na 4 a půl roku, Václav Benda na 4 roky, Jiří Dienstbier a Otta Bednářová na 3 roky odnětí svobody nepodmíněně, Dana Němcová na 2 roky se zkušební dobou pěti let. Rozsudek potvrdil 20. 12. 1979 Nejvyšší soud ČSR. Následně byl 14. února 1980 zatčen Rudolf Battěk (ve vězení následně strávil více než 5 let), později byli odsouzeni k nepodmíněným trestům odnětí svobody nebo strávili ve vazbě řadu měsíců další členové VONS, například Ladislav Lis, Jan Litomiský, Petr Pospíchal, Jan a Jiří Rumlovi). Za uvězněné členy se do VONS přihlašovali další lidé působící v disentu.

V prosinci 1979 se VONS stal členskou ligou Mezinárodní organizace pro lidská práva (FIDH), která se podílí na práci OSN jako její přidružená nevládní organizace s konzultativním statutem. FIDH zvolila v listopadu 1984 (a podruhé v prosinci 1986) člena VONS Ladislava Lise svým místopředsedou.

Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných působil také po listopadu 1989, věnoval se novelizaci trestního řádu, uklidňování bouřlivých situací ve věznicích či přípravě generální amnestie a rehabilitacím. Členové VONS se také snažili o očištění justice, avšak s minimálním úspěchem. Členové na setkání 3. července 1996 rozhodli o přerušení činnosti výboru na dobu neurčitou.

Galerie: 
Katastrální území
Datum
27.4.1978 (45 let)

Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných byl založen v bytě Václava a Kamily Bendových, Karlovo náměstí 18 

Adresa
Karlovo náměstí 18
Praha 2
Česká republika
50° 4' 39.1332" N, 14° 25' 9.3756" E
Zvětšit mapu
Štítky: 
Datum poslední aktualizace: 1.12.2023 13:14
Datum vytvoření: 28.10.2019 22:27

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?