Hlavní záložky

Zemědělská osvěta

Ve vestibulu Spolkového domu Zemědělské jednoty je umístěna pamětní deska vynálezců ruchadla bratranců Veverkových z roku 1927 od Jana Laudy.

Adresa
Žitná 563/12
12000 Praha 2 - Nové Město
Česká republika
50° 4' 38.5068" N, 14° 25' 23.6712" E
Zemědělská osvěta

Spolkový dům Zemědělské osvěty

Slezská 7, Blanická 11, Římská 46, čp. 100/XII,
Praha 2-Vinohrady

Josef Gočár
1924– 1926

Historie:

Původně vyšší škola a kancelářský a spolkový dům Zemědělské osvěty, ve stylu expresivního purismu, stojí na pozemcích bývalé usedlosti Seidlovka, kterou po roce 1920 vykoupila Vinohradská záložna. Monumentální stavba vznikla z podnětu spoluzakladatele Československé zemědělské akademie Edvarda Reicha, který pro realizaci své ideje oslovil profesora Akademie výtvarných umění, Josefa Gočára.
Spolkový dům byl slavnostně otevřen 28. října 1926, ale již v červenci ji navštívil a podpořil, kromě ministerského předsedy Aloise Švehly, prezident T. G. Masaryk. Architekt se při zadání projektu snažil využít daného nestandardního pozemku: rozvržením hmoty domu urbanisticky dokončil průsečík tří ulic.

Popis:

Objekt ve tvaru rozvírajícího se U svým rozeklaným rizalitovým průčelím do ulice Blanické tvoří s okolními budovami menší náměstí. Režné cihly a střídmý, a přesto monumentální výraz stavby hovoří o „návratu k principům kotěrovské moderny“ (Rostislav Švácha), ale hlavně přihlášení se k holandské architektuře a okouzlením z Dudoka.
Z hlavního průčelí do Blanické ulice vystupují dva pylony, na kterých měly být podle prvotních návrhů umístěny sochy mužů, vedoucích koně se zvednutou přední nohou. Připomínaly sochy antických krotitelů koní ‒ Dioskurů ‒, které se nacházejí v Římě. Portál do Slezské ulice je opatřen nápisem Dům zemědělské osvěty, průčelí v dolních partiích jsou vyzdobena reliéfy Otto Gutfreunda a zobrazují alegorie Obilnářství a Vinařství.
Objekt je památkově chráněn od roku 1958.

Ve vestibulu Spolkového domu Zemědělské jednoty je umístěna pamětní deska vynálezců ruchadla bratranců Veverkových z roku 1927 od Jana Laudy.

Adresa
Žitná 563/12
12000 Praha 2 - Nové Město
Česká republika
50° 4' 38.5068" N, 14° 25' 23.6712" E
Galerie: 
Zemědělská osvěta
Zemědělská osvěta
Josef Gočár, perspektiva, 1924
Portál - Josef Gočár, perspektiva, 1924
Portál - Josef Gočár, perspektiva, 1924
Půdorys přízemí
Odkazy a literatura: 
Kolektiv autorů, Slavné stavby Prahy 2, FOIBOS BOOKS, s. 204–206, Praha 2011.
Rostislav Švácha, Od moderny k funkcionalismu, Praha 1985, s. 208, 210.
Otto Gutfreund (katalog výstavy), Praha 1995, s. 261–262.
Zdeněk Lukeš (ed.), Josef Gočár, Praha 2010, s. 154–155.
Datum poslední aktualizace: 25.10.2018 11:05