Budova původního Chemického ústavu (Foto M. Polák, 2020)

ČVUT a Chemický ústav bývalé německé univerzity (Nové Město)

Původní budova Chemického ústavu bývalé německé univerzity v novoklasicistním slohu z roku 1919 byla v roce 1959 doplněna stavbou ve stylu socialistického realismu. Vchody do původní budovy byly zazděny a oba objekty byly propojeny dvoupodlažním spojovacím křídlem na pilířích, které je průchozí z druhého patra nové budovy. Dnes slouží oba spojené objekty především potřebám Českého vysokého učení technického.

Historie

Budova původního Chemického ústavu bývalé německé univerzity byla postavena na tzv. Slupských pozemcích, na nichž se plánovala od devadesátých let 19. století výstavba jednotně urbanisticky pojatého areálu vědeckých ústavů Albertov. Plány budovy podepsal v roce 1911 August Kožíšek, ale je připisována i Aloisovi Špalkovi. Chemický ústav byl v klasicistním slohu dostavěn v roce 1919. V letech 1928–1931 a 1934–1939 byla uskutečněna nástavba 3. patra, při níž budova přišla o dva novobarokní štíty. Další úpravy proběhly v roce 1956 v souvislosti se zahájením stavby druhé budovy, tehdy pro Ekonomicko-inženýrskou fakultu.

Popis

Obě budovy jsou volně stojící. Starší objekt tvoří uzavřený blok okolo dvou vnitřních dvorů. Patrové křídlo do Hlavovy ulice a vnitřní spojovací křídlo jsou jednotraktová, ostatní jsou dvoutraktová. Střecha je rovná. Západní průčelí je osmnáctiosé s bočními rizality, přičemž levý je pětiosý, dvoupatrový a završený štítem, pravý tříosý. Suterén je bosovaný. Východní a jižní dvanáctiosá průčelí jsou řešena obdobně. Do Hlavovy ulice se nachází pouze patrové křídlo se středním rizalitem a střešní terasou.

Nová budova je v úrovni druhého a třetího patra spojena se starší stavbou dvoupodlažním křídlem na pilířích. Budova má půdorys ve tvaru písmene L podél Korčákovy a Horské ulice. Střecha je mansardová. Průčelí do Korčákovy ulice je dvanáctiosé, pojato přísně geometricky. Hlavní vchod kryje stříška, na níž je osazen reliéfní kamenný znak ČVUT. Průčelí do Horské ulice je čtrnáctiosé. Budova je podsklepená, hlavní schodiště dvouramenné.

Architekti

Inženýr a architekt Alois Špalek se narodil v Praze 6. června 1883 a zemřel 10. ledna 1940 v Praze. (Pohřben je v Bubenči, II-9-82.) Jeho otec Alois Špalek st. byl stavitelem a Alois Špalek ml. u něho získával první zkušenosti. Od roku 1901 studoval architekturu na české technice v Praze. Na Albertově navrhoval s Augustem Kožíškem vedle Hlavova ústavu patologicko-anatomického ve Studničkově ulici č.p. 2039/2 i Purkyňův ústav. V letech 1926-1932 uskutečnil puristickou přístavbu k Hygienickému ústavu německé univerzity ve Studničkově ulici č.p. 2028/7. Kromě toho navrhoval i školy, kostely a další stavby.

Životopisná fakta stavebního inženýra Augusta Kožíška jsou těžko dohledatelná. Víme, že se narodil v Praze roku 1860 a v letech 1878–1883 studoval inženýrské stavitelství na české technice v Praze. V roce 1893 se stal členem Spolku architektů a inženýrů.

Alois Houba se narodil v Praze 17. dubna 1904, zemřel 9. listopadu 1982. Byl absolventem Českého vysokého učení technického. V meziválečném období navrhoval funkcionalistické domy a pedagogicky působil na katedře pozemního stavitelství Stavební fakulty ČVUT. Po válce kromě budovy Dopravní fakulty ČVUT navrhl i budovu pro Ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské v Ostravě.

Současnost

Dnes se nacházejí v obou spojených budovách především ústavy a pracoviště Českého vysokého učení technického, zejména Fakulty dopravní a dále Ústav technické a experimentální fyziky a Ústav výrobních strojů a zařízení Fakulty strojní. Sídlí se zde rovněž Českolsovenská společnost pro automatizaci,  Zkušebna VUOS, s.r.o. a Artemis s.r.o.

Galerie: 
Budova původního Chemického ústavu (Foto M. Polák, 2020)
Budova původního Chemického ústavu (Foto M. Polák, 2020)
Spojovací křídlo (Foto M. Polák, listopad 2020)
Novostavba ČVUT (Foto M. Polák, 2020)
Vchod do budovy ČVUT (Foto M. Polák, 2020))
Reliéfní znak ČVUT nad vchodem (Foto M. Polák, 2020)
Katastrální území

Název: Chemický ústav německé univerzity

Umístění: Votočkova 2040/6, Hlavova 2040/1

Architekti: Alois Špalek, August Kožíšek

Výstavba: 1911–1919

Název: ČVUT

Umístění: Horská 2040/3

Architekt: Alois Houba

Výstavba: 1956–1959

Adresa
Horská 3
12000 Praha 2
Česká republika
50° 4' 1.4772" N, 14° 25' 26.5836" E
Zvětšit mapu
Odkazy a literatura:
Datum poslední aktualizace: 17.9.2023 17:27
Datum vytvoření: 11.11.2020 12:33

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?