Nové děkanství (Foto M. Polák, říjen 2020)

Nové děkanství, K Rotundě 100/10 (Vyšehrad)

Výstavba novogotické budovy děkanství spadá do období velké stavitelské aktivity kanovníka Václava Štulce.

Historie

Stavba Nového děkanství v ulici K Rotundě následovala po dokončení dvou kanovnických rezidencí. První plány na výstavbu Nového děkanství předložil stavitel Záhorský, ale kolegium kanovníků ji odmítlo, neboť se mu fasáda zdála příliš zdobná: „… kapitula se musí při stavění děkanství vší nádhery zdržeti neb neví, jaký osud ji očekává“ (Růžena Baťková a kol.: Umělecké památky Prahy, Nové Město, Vyšehrad, Vinohrady /Praha 1/, Academia, Praha 1998). V roce 1873 vypracovali nový plán děkanství Jan Ripota, František Novák a Antonín Chittusi, ale na základě nového půdorysného návrhu, který předložil kanovník František Kočí, vytvořil zednický mistr František Novák nový projekt, který realizoval v letech 1877–1978. Kapitulní znak byl na budovu umístěn až v roce 1884.

Stavitel

František Novák byl stavitelem z Opatovic. Stavitelem pro Prahu se stal patrně 30. března 1874 (ale v Zápisné knize byl tento údaj přeškrtnut). Bydlel na Novém Městě č.p. 1344. Na Vyšehradě postavil celou řadu domů, některé podle svých plánů, jiné podle výkresů Josefa Niklase. Je autorem i stavitelem nedaleké kapitulní rezidence.

Stavba

Nové děkanství je patrový volně stojící dům s předzahrádkou (čestný dvůr), kterou od silnice odděluje litinový plot s motivem lomených oblouků. Zadní zahrada je osazena z větší části vinohradem. Novogotické průčelí stavby je o šesti osách. Mezi podlažími je výrazná římsa. Budova má velmi reprezentativní charakter, který příliš nekoresponduje s původním přáním kapituly „zdržet se vší nádhery“. Střední rizalit o čtyřech osách zakončuje stupňovitý štít, jehož stupně vyplňují slepé lomené arkády, vybíhající na vnitřní straně z konsolek. Doprostřed štítu byl dodatečně v roce 1884 osazen znak Vyšehradské kapituly. Střední osu přízemí tvoří vstup dvoukřídlými dveřmi s bohatou rozetou ve světlíku. V patře se nachází čtyřdílná arkáda lomených oblouků s kružbou rotujících plaménků. Dvě střední osy jsou osazeny dveřmi a slouží jako vchod na balkon nesený krakorci. Ostění oken, vstupu i zábradlí jsou pískovcová. Ostatní okna jsou obdélná, v patře opticky prodloužena parapetními slepými arkádami. Šambrány (profilované zdobené orámování oken) s e v jemném profilu zalamují. Boční fasády jsou dvouosé, zadní fasáda je šestiosá. V objektu se nalézá jeden sklepní prostor. Objekt Nového děkanství má čtyřtraktovou osově souměrnou dispozici. Středem vede přístupová chodba, kolmá na spojovací trakt mezi pokoji. Schodiště v zadním traktu je tříramenné pilířové e světlíkovým osvětlením. V ose vstupu mezi pilíři schodiště je kašna, nad středním ramenem schodiště je vsazen reliéfně provedený výjev Posledního soudu. Přízemí má valenou klenbu s výsečemi ve tvaru lomeného oblouku, v místnostech jsou zrcadlové stropy. Patro je plochostropé. Velký reprezentativní sál s řadou kružbových oken je rovněž plochostropý.

V současné době je objekt Nového děkanství úředním sídlem Vyšehradské kapituly.

Galerie: 
Znak Vyšehradské kapituly na fasádě (Foto: M. Polák, 2020)
Okna v patře (Foto: Milan Polák, 2020)
Vchod do děkanství (Foto M. Polák, 2020)
Litinový zdobený plot, za ním čestný dvůr a děkanství (Foto M. Polák, 2020)
Katastrální území

Název: Nové děkanství

Umístění: K Rotundě č.p. 100/10

Architekt: František Novák

Výstavba: 1877-1978

Adresa
K Rotundě 100
12000 Praha 2
Česká republika
50° 3' 49.7988" N, 14° 25' 11.4636" E
Štítky: 
Odkazy a literatura:
Datum poslední aktualizace: 19.10.2022 15:56
Datum vytvoření: 22.10.2020 14:20

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?