Dobová pohlednice

Základní škola Slovenská, Slovenská 1726/26 (Vinohrady)

I. státní reálné gymnasium, I. reálné gymnázium

Budova I. státního reálného gymnázia byla vystavěna v těžkých letech první světové války; o patnáct let později než sousední budova základní školy Kladská. Dnes se zde nachází Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Slovenská.

Historie

Státní reálné gymnázium s vyučovací řečí českou bylo zřízeno císařským rozhodnutím ze dne 20. června 1912. Ústav však neměl vlastní budovu a tak instituce sídlila v letech 1913–1917 ve škole na náměstí Jiřího z Poděbrad. Roku 1915 bylo započato s výstavbou vlastní budovy reálky ve Slovenské ulici na pozemku darovaném městem Královské Vinohrady. Stavbu, přestože probíhala v době první světové války, hradilo mocnářství. Budovu na půdorysu písmene E s kratším prostředním tkřídlem navrhl architekt Viktor (Victor) A. Beneš, realizoval ji stavitel Josef Veselý. Budova sloužila původně c. k. prvnímu reálnému gymnasiu, později Českému státnímu reálnému gymnáziu. Prvním ředitelem byl jmenován spisovatel PhDr. Josef Miroslav Pražák (narodil se 10. listopadu 1860 v Solenici a zemřel 6. února 1938 v Praze), český středoškolský profesor a autor prací z klasické filologie. Do Ottova slovníku naučného přispěl mnoha hesly pod značkou Pk. Válečné útrapy se dotkly přímo reálného gymnasia, když několik členů profesorského sboru bylo povoláno do vojenské služby a rovněž několik studentů ctilo svou vlasteneckou vojenskou povinnost. Z náměstí Jiřího z Poděbrad do budovy ve Slovenské ulici se ústav stěhoval v době od 15. srpna do 15. září 1917, ale superkolaudace byla provedena až 25. října 1919. Tehdy byla také vdově po staviteli Josefu Veselému vrácena kauce a stát definitivně převzal celý objekt. Záhy se však ukázalo, že budova je pro své účely příliš malá. Původně byla totiž navržena pro čtrnáct tříd, ale jejich počet vystoupal v mírových časech mladé republiky až na osmnáct, takže jedna byla umístěna v žákovské chemické laboratoři a druhá byla ambulantní. Ve školním roce 1928–1929 musely být tyto dvě třídy přestěhovány do objektu státní reálky ve Vršovicích.

Stavitelé

Viktor (někdy psán jako Victor) A. Beneš se narodil 19. srpna 1858 v Horní Branné, zemřel 22. února 1922 v Praze na Smíchově. Na Novém Městě pražském bydlel nejprve v Jindřišské ulici, v roce 1894 však přesídlil do Resslovy 1774/3, ovšem s vchodem z Dittrichovy ulice 1774/23. V roce 1900 se však i se svou kanceláří přestěhoval do Ostrovní ulice do domu knižního skladu, který sám projektoval. Byl zakládajícím členem České matice technické a zasedal v představenstvu Jednoty stavitelů. Je autorem mnoha významných budov v Praze, ale i po Evropě. Z budov realizovaných na území současné MČ Praha 2 uveďme za všechny adaptaci dvorního křídla v Ječné ulici č.p. 1317-II/3.

Josef Veselý se narodil 15. dubna 1867, zemřel na přelomu září a října v roce 1917, tedy v době, kdy se dostavovala budova reálky ve Slovenské ulici. Byl vinohradským stavitelem. V roce 1896 složil stavitelskou zkoušku a v roce 1900 přistoupil do Jednoty stavitelů. Na území MČ Praha 2 je jeho dílem například dům ve Slezské č.p. 1333/46, v Gorazdově č.p. 332/20, v Anglické ulici postavil spolu s Janem Majerem dům č.p. 391/17, ve spolupráci s Emilem Králíčkem ve Slovenské ulici ještě sousedící domy č.p. 1694/23 a 1697/25 a v Chodské 1705/2.

Současnost

Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Slovenská, skrývá mimo jiné i osm odborných učeben: učebnu jazyků, biologie, fyziky a chemie, českého jazyka, výtvarné výchovy i školní knihovnu, počítačovou pracovnu, dílny a kuchyňku. Pyšní se také zrekonstruovanou půdou s novými třídami, školní družinou a oblíbeným školním klubem žáků 2. stupně. Od začátku roku 2018 přibyla zrekonstruovaná tělocvična. Zřizovatelem školy je MČ Praha 2.

Galerie: 
Škola v únoru 2021 (Foto M. Polák)
Škola v únoru 2021 (Foto M. Polák)
Vchod do školy (Foto M. Polák, únor 2021)
Vikýřová okna (Foto M. Polák, 2021)
Katastrální území

Název:Slovenská

Umístění: Slovenská 1726/26

Architekt: Victor A. Beneš

Stavitel: Josef Veselý

Výstavba: 1915–1917

Adresa
Slovenská 1726/26
120 00 Praha 2
Česká republika
50° 4' 22.5732" N, 14° 26' 48.966" E
Zvětšit mapu
Datum poslední aktualizace: 13.11.2023 20:01
Datum vytvoření: 22.3.2021 10:36

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?