Riegrovy sady, proměny

Riegrovy sady - mapy (Vinohrady)

Proměny v čase v oblasti Riegrovy sady. Městský park vznikl v rámci budování Královských Vinohrad na počátku 20. století, na místě někdejší zahrady Kanálka a dalších usedlostí. Vývoj v území lze sledovat pomocí starých i novějších map a ortofotomap vyvořených z leteckých snímků. Vyberte si dvojici, kterou chcete porovnávat (Levá, Pravá).

Sdílet

Na mapách jsou patrné názvy někdejších usedlostí v místech, kde se rozkládají dnešní Riegrovy sady. Někdejší příměstskou zeleň po zbourání novoměstských hradeb postupně nahrazovala zástavba Královských Vinohrad. V severozápadním cípu výřezu si všimněte vzniku císařské dráhy a nádraží. Činžovní domy postupně někdejší Městské sady obklíčily.  V Riegrových sadech byla postavena těsně před 2. sv. válkou sokolovna s atletickým cvičištěm. Za Vozovou ulicí část Rajské zahrady zabral vysokoškolský areál. V oblasti nad nádražím se staví i v současné době. Někdejší usedlosti dnes připomínají už jen názvy ulic - např. Na Smetance, Na Švihance, Vozová, U Kanálky. V parku se nachází řada plastik a jiných připomínek historie včetně sochy F.L. Riegra. Park, sokolovna i některé z okolních činžovních domů jsou památkově chráněny.

Na mapách jsou patrné nejen změny v zástavbě, ale také v pojmenování náměstí a okolních ulic. 

Podrobné informace k jednotlivým objektům naleznete v příslušných heslech Encyklopedie.  Využijte i nástroj "V okolí najdete" u jednotlivých hesel. 

Galerie: 
Katastrální územíAdresa
riegrovy sady
12000 Praha 2
Česká republika
50° 4' 50.322" N, 14° 26' 32.1576" E
Štítky: 
Odkazy a literatura:
Datum poslední aktualizace: 10.3.2020 23:37
Datum vytvoření: 10.3.2020 19:03