Riegrovy sady, proměny

Riegrovy sady - mapy (Vinohrady)

Proměny v čase v oblasti Riegrovy sady. Městský park vznikl v rámci budování Královských Vinohrad na počátku 20. století, na místě někdejší zahrady Kanálka a dalších usedlostí. Vývoj v území lze sledovat pomocí starých i novějších map a ortofotomap vyvořených z leteckých snímků. Vyberte si dvojici, kterou chcete porovnávat (Levá, Pravá).

Přejeďte přes obrázek pro porovnání fotografií.
Riegrovy sady 1816
Riegrovy sady of 2019
Vyberte si fotografie k porovnání
LeváPravá
Riegrovy sady 1816
LeváPravá
Riegrovy sady 1842
LeváPravá
Riegrovy sady 1884
LeváPravá
Riegrovy sady 1889
LeváPravá
Riegrovy sady 1909-1914
LeváPravá
Riegrovy sady 1920-1924
LeváPravá
Riegrovy sady 1938
LeváPravá
Riegrovy sady 1944
LeváPravá
Riegrovy sady 2016
LeváPravá
Riegrovy sady of 1938
LeváPravá
Riegrovy sady of 1945
LeváPravá
Riegrovy sady of 1953
LeváPravá
Riegrovy sady of 1966
LeváPravá
Riegrovy sady of 1988-1989
LeváPravá
Riegrovy sady of 2019

Na mapách jsou patrné názvy někdejších usedlostí v místech, kde se rozkládají dnešní Riegrovy sady. Někdejší příměstskou zeleň po zbourání novoměstských hradeb postupně nahrazovala zástavba Královských Vinohrad. V severozápadním cípu výřezu si všimněte vzniku císařské dráhy a nádraží. Činžovní domy postupně někdejší Městské sady obklíčily.  V Riegrových sadech byla postavena těsně před 2. sv. válkou sokolovna s atletickým cvičištěm. Za Vozovou ulicí část Rajské zahrady zabral vysokoškolský areál. V oblasti nad nádražím se staví i v současné době. Někdejší usedlosti dnes připomínají už jen názvy ulic - např. Na Smetance, Na Švihance, Vozová, U Kanálky. V parku se nachází řada plastik a jiných připomínek historie včetně sochy F.L. Riegra. Park, sokolovna i některé z okolních činžovních domů jsou památkově chráněny.

Na mapách jsou patrné nejen změny v zástavbě, ale také v pojmenování náměstí a okolních ulic. 

Podrobné informace k jednotlivým objektům naleznete v příslušných heslech Encyklopedie.  Využijte i nástroj "V okolí najdete" u jednotlivých hesel. 

Galerie: 
+Riegrovy sady 1816
Riegrovy sady 1842
Riegrovy sady 1884
Riegrovy sady 1889
Riegrovy sady 1909-1914
Riegrovy sady 1920-1924
Riegrovy sady 1938
Riegrovy sady 1944
Riegrovy sady 2016
Riegrovy sady of 1938
Riegrovy sady of 1945
Riegrovy sady of 1953
Riegrovy sady of 1966
Riegrovy sady of 1988-1989
+Riegrovy sady of 2019
Katastrální území
Adresa
riegrovy sady
12000 Praha 2
Česká republika
50° 4' 50.322" N, 14° 26' 32.1576" E
Zvětšit mapu
Štítky: 
Odkazy a literatura:
Datum poslední aktualizace: 5.8.2022 15:25
Datum vytvoření: 10.3.2020 19:03

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?