Žal (někdy je plastika uváděna jako Kristus), hrob Václava Beneše Třebízského, č. 5B-32, Vyšehradská hřbitov, Vyšehrad (autor fotografie: Milan Polák)

Žal (někdy je plastika uváděna jako Kristus), hrob Václava Beneše Třebízského, č. 5B-32, Vyšehradský hřbitov (Vyšehrad)

Ježíš Kristus, uváděný rovněž jako Ježíš Nazaretský se narodil asi mezi roky 7 a 1 př. n. l. v Betlémě a zemřel asi 29–33 n. l. na Golgotě.

Ústřední postava křesťanství.

Ježíš veřejně působil jako pocestný kazatel. Hlásal brzký příchod Božího království. Římany byl kolem roku 30 n. l.  v Jeruzalémě ukřižován. Jeho křesťanský příběh popisuje Nový zákon v evangeliích, ve třech synoptických (Markovo, Matoušovou a Lukášovo) a v Janově poněkud odlišném. O Ježíšovi pojednávají i další knihy, které nebyly zařazeny do Nového zákona, například Tomášovo evangelium dětství, v pravoslavných církvích je populární Jakubovo alternativní evangelium o Ježíšově narození.

Ježíšovo učení a jeho mučednická smrt s následným Nanebevstoupením položilo základy křesťanství.

Hrob Václava Beneše Třebízského č. 5B-32 krášlí socha zvaná Žal, vyjadřující žal národa nad skonem českého vlastence. Na internetu a v některých publikacích je rovněž uváděna jako Kristus, pravděpodobně i proto, že je podobná soše Krista v nadživotní velikosti na katolickém hřbitově v Libčicích nad Vltavou, která je prohlášena kulturní památkou.

Obě jsou dílem akademického sochaře Františka Bílka.

Václav Beneš Třebízský se narodil 27. února 1849 v Třebízi, zemřel 20. června 1884 v Mariánských Lázních. Byl českým spisovatelem a katolickým knězem-buditelem. Jeho dílo tvoří historické romány a povídkové soubory.

Český grafik, sochař, architekt a designer František Bílek se narodil 6. listopadu 1872 v Chýnově, zemřel 13. října 1941 v Chýnově. Po absolvování táborského gymnázia studoval v letech 1887–1890 malířství na Akademii výtvarných umění v Praze, vzhledem k oční vadě, částečné barvosleposti, přešel k Josefu Maudrovi na Státní průmyslovou školu studovat sochařství. Na základě stipendia Vojtěcha Lanny odjel studovat do Paříže, kde se seznámil s řadou českých umělců. Po návratu z jednoroční vojenské služby si František Bílek v Chýnově zřídil sochařskou dílnu a ateliér podle vlastního návrhu. Tvořil osaměle. V roce 1902 se oženil a krátce nato přesídlil do Prahy. Zpět do Chýnova se přestěhoval po německé okupaci. Pochován je na tamějším hřbitově pod vlastní monumentální plastikou.

František Bílek byl představitelem secese a symbolismu. Sochu Žal pro pomník Václava Beneše Třebízského zhotovil v roce 1909.

Katastrální území

Název: Žal

Umístění: Vyšehradský hřbitov, hrob 5B-32, Vyšehrad

Autor: František Bílek

Provedení: kámen

Rok instalace: 1909

Adresa
K Rotundě, Vyšehrad
Praha 2
Česká republika
50° 3' 50.5368" N, 14° 25' 12.7236" E
Zvětšit mapu
Datum poslední aktualizace: 25.2.2023 11:40
Datum vytvoření: 24.8.2018 21:52

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?