Foto M. Polák, 2007)

František Xaver Linn: Anděl smrti, Vyšehradský hřbitov, hrob č. 10-126 (Vyšehrad)

Karel Hynek Mácha

Český sochař František Xaver Josef Linn (Lien) se narodil 24. listopadu 1802 v Praze, zemřel 7. listopadu 1848 v Praze.

Český básník a prozaik se narodil 16. listopadu 1810 na Malé Straně, zemřel 6. listopadu 1836 v Litoměřicích. Představitel českého romantismu a zakladatel české moderní poezie.

Jedním z nejvýznamnějších hrobů s jedním z nejstarších náhrobků na Vyšehradském hřbitově je hrob romantického básníka a zakladatele novodobé české poezie Karla Hynka Máchy. Na hrobě je umístěn původní náhrobek z Litoměřic, který z iniciativy Karla Havlíčka Borovského vytvořil F. X. Linn ml. Karel Hynek Mácha byl totiž pochován v Litoměřicích a dlouho byl jeho hrob zanedbán, až v dubnu 1846 byl na něm postaven náhrobek a v roce 1861 k němu přibyl pseudogotický kenotaf. Na Vyšehradský hřbitov byly básníkovy ostatky a náhrobek přeneseny po zabrání českého pohraničí Němci. Máchův druhý pohřeb v květnu 1939 se stal národní manifestací proti německé okupaci. K básníkovu hrobu vedl i průvod studentůAlbertova dne 17. listopadu 1989.

Pomník nechal v roce 1992 spolek Svatobor rekonstruovat, přičemž byla záměrně ponechána původní kameníkova chyba. Text na pomníku „Dalekáť cesta má! – Marné volání!“ není citát z Máje, ale motto, které si vepsal Mácha na titulní stranu svých Sebraných spisů. Rovněž datum úmrtí je ponecháno v původní podobě 5. listopadu, ačkoliv Mácha skonal až v ranních hodinách listopadu šestého, neboť tehdy se počítal nový den až od rozednění

Karel Ignác Mácha se narodil na malostranském Újezdě čp. 400/3 v domě U Bílého orla. Na konci 19. století byl dům zbourán a nahrazen novostavbou Újezd čp. 401, na níž je umístěna básníkova pamětní deska. Jméno Ignác získal po jednom ze svých kmotrů a později si jej počeštil.

Rodina Máchových (otec Antonín, matka Marie Anna a děti Ignác /Hynek/ s bratrem Michalem) se několikrát stěhovala, až se usadila na Dobytčím trhu, dnešním Karlově náměstí v domě U Hrbků, naproti kostelu sv. Ignáce. Zde Mácha bydlel se svými rodiči až do ukončení studií práv. Nyní se na Karlově náměstí na místě původního domu nachází sedmipatrová novostavba čp. 551/34, na jejíž fasádě je umístěna Máchova pamětní deska. Karel Hynek Mácha se v září 1836 odstěhoval z Karlova náměstí do Litoměřic, kde v listopadu toho roku zemřel.

Pražský sochař a kameník František Xaver Josef Linn (Lien) ml. byl synem Františka Linna st. (4. dubna 1764-16. února 1829). V letech 1820 až 1824 vystudoval pražskou akademii. V roce 1832 nabyl v Praze měšťanského práva a v roce 1840 se oženil. Byl prvním učitelem sochaře Václava Levého. František Xaver Josef Linn je autorem původního pomníku s reliéfem Anděla smrti a hrobového rámu.

Katastrální území

Název: Anděl smrti

Umístění: Hrob č. 10-126 K. H. Máchy na Vyšehradském hřbitově

Autor: František Xaver Linn

Provedení: Kamenný pomník s reliéfem

Rok vytvoření: 1846

Rok instalace: 1939

Adresa
Vyšehradský hřbitov 12000 Praha 2
Česká republika
50° 3' 53.0064" N, 14° 25' 5.16" E
Odkazy a literatura:
Potoček V.: Vyšehradský hřbitov, Slavín, Svatobor, Praha 2005
Datum poslední aktualizace: 22.8.2022 12:14
Datum vytvoření: 22.8.2022 12:12

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?