Náhrobek Josefa Pelnáře (Foto M. Polák, 2022)

Josef Palouš: Socha na hrobě prof. Pelnáře, Vyšehradský hřbitov č. 15-30 (Vyšehrad)

Český sochař Josef Palouš se narodil 12. února 1888 v Praze a zemřel 10. ledna 1952 v Praze.

Český architekt František Vahala se narodil 3. července 1881 v Hustopečích nad Bečvou a zemřel 24. března 1942 v Praze.

Lékař Josef Pelnář se narodil 16. listopadu 1872 v Domažlicích a zemřel 28. října 1964 v Praze.

Zakladatel českého vnitřního lékařství Josef Pelnář byl žákem a pokračovatelem věhlasného internisty, profesora Univerzity Karlovy Josefa Thomayera a patologa Josefa Hlavy. V roce 1921 byl sám jmenován profesorem UK v oboru speciální terapie a patologie nemocí vnitřních. Působil jako přednosta II. interní kliniky Lékařské fakulty UK v Praze.

Sochař Josef Palouš studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze a u Stanislava Suchrady pak speciálku a medailérskou školu. Tvořil portréty a náhrobky v mramoru a bronzu a z četných soutěží získal řadu prvních cen, mimo jiné za olympijskou medaili.

Architekt a výtvarník František Vahala byl žákem Jana Kotěry a Stanislava Suchardy. Byl členem SVU Mánes. Na Uměleckoprůmyslové škole v Praze studoval nejdříve malbu a později Speciální školu pro dekorativní architekturu Jana Kotěry. Po skončení studií pracoval v architektonické kanceláři u Otakara Novotného a u Antonína Balšánka. Samostatnou činnost zahájil v roce 1911. Výčet jeho staveb, mezi něž patřily rodinné a činžovní domy, je rozsáhlý, jmenujme například skupinu rodinných domků na Ořechovce. Později se věnoval navrhování i veřejných staveb, například školních budov. Za jeho nejvyspělejší stavbu je považován Lékařský důmSokolské ulici.  

Galerie: 
Náhrobek Josefa Pelnáře (Foto M. Polák, 2022)
Náhrobek Josefa Pelnáře (Foto M. Polák, 2022)
Katastrální území

Název: Socha na hrobě prof. Pelnáře

Umístění: Vyšehradský hřbitov č. 15-30

Autor: Josef Palouš

Návrh pomníku: František Vahala

Adresa
Vyšehradský hřbitov 12000 Praha 2
Česká republika
50° 3' 53.0064" N, 14° 25' 5.16" E
Zvětšit mapu
Odkazy a literatura:
Potoček V.: Vyšehradský hřbitov, Slavín, Svatobor, Praha 2005
Datum poslední aktualizace: 19.9.2023 17:01
Datum vytvoření: 21.8.2022 11:18

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?