Náhrobní kámen na hrobě J. Malýpetra (Foto M. Polák)

Hrob Jana Malýpetra a Bedřicha Fučíka, Vyšehradský hřbitov 6-48 (Vyšehrad)

Učitel, nadšený propagátor tělocviku, spolutvůrce českého sportovního názvosloví. V prostorách jeho ústavu byla v 16. 2. 1862 založena Tělocvičná jednota Pražská (Sokol Pražský). Stal se jejím prvním cvičitelem.

Narodil se 29. května 1815 v Olovnici u Kralup, zemřel 31. ledna 1899 v Praze.

PhDr. Bedřich Fučík byl český literární kritik, historik a překladatel.

Narodil se 4. ledna 1900 v obci Čáslavice, zemřel 2. července 1984 v Praze.

PhDr. Jitka Fučíková, manželka Bedřicha Fučíka, byla překladatelkou.

Narodila se 4. září 1903 a zemřela 26. června 1987.

 

Jan Malýpetr po studiu práv se stal vychovatelem dětí Josefa Františka Friče a učitelem přírodopisu. V roce 1841, když byla založena v Praze škola gymnastiky, se do ní Malýpetr přihlásil a roku 1847 se stal učitelem tělocviku ve Vídni. Po návratu do Prahy následujícího roku se stal prvním českým učitelem tělocviku. Podílel se na vytvoření české sportovní terminologie. Po založení Sokola se stal Malýpetr jeho prvním cvičitelem. Byl strýcem významného prvorepublikového politika a předsedy českolsovenské vlády Jana Malypetra. V hrobě č. 6-48 na Vyšehradském hřbitově je pochován i jeho syn Ing. Jan Malypetr (1864-1922), který byl lesmistrem.

Bedřich Fučík získal roku 1927 doktorát na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a do roku 1931 působil jako redaktor literárního měsíčníku Tvar. V roce 1929 se stal ředitelem nakladatelství Melantrich, v letech 1939 až 1943 působil jako šéfredaktor nakladatelství Josef Richard Vilímek. Po válce byl vrchním ředitelem nakladatelských a knihkupeckých podniků Československé strany lidové. V roce 1951 byl jako katolicky založený literární kritik zatčen a odsouzen k 15 letům vězení, v roce 1960 byl na základě amnestie propuštěn a v roce 1967 rehabilitován. V době normalizace se věnoval samizdatu, přičemž pro svá díla a překlady využíval pseudonymy Václav Horák a Bedřich Dvořák. Jeho manželkou byla překladatelka Jitka Fučíková. Výčet jeho vlastních i překladových knih, článků a esejí je rozsáhlý, jeho dílo však ve velké míře vycházelo v zahraničí. Kromě toho v literárních časopisech publikoval eseje a kritiky.

Galerie: 
Hrob J. Malýpetra a B. Fučíka (Foto M. Polák, březen 2022)
Katastrální území

Název:Hrob Jana Malýpetra a Bedřicha Fučíka

Umístění:Vyšehradský hřbitov 6-48

Provedení: Pomník z černého leštěného kamene

Zajímavost: Hrob byl kdysi na Vyšehradský hřbitov přenesen z Olšanských hřbitovů.

Adresa
Vyšehradský hřbitov 12000 Praha 2
Česká republika
50° 3' 53.0064" N, 14° 25' 5.16" E
Datum poslední aktualizace: 24.11.2022 16:48
Datum vytvoření: 28.3.2022 11:37

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?