Deska věnovaná Karlu IV. (Foto M. Polák, únor 2021)

Karel IV., Vyšehradská 45 (Nové Město)

Karel IV. se narodil 14. května 1316 v Praze na Starém Městě, zemřel 29. listopadu 1378 na Pražském hradě.

Český král a římský císař z dynastie Lucemburků. Byl nejstarším synem krále Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny.

Pro neshody rodičů byl kralevic od svých sedmi let vychováván na francouzském královském dvoře, kde nabyl na tehdejší dobu nezvykle rozsáhlé vzdělání a také evropský rozhled. Naučil se číst a psát a několik cizích jazyků, přičemž češtinu považoval za svou mateřštinu. V roce 1333 na nátlak české šlechty se vrátil domů. Otec, král Jan Lucemburský, mu udělil titul markraběte moravského a svěřil správu v zemi. Karel IV. vládl od roku 1346 až do své smrti. Toto období se považuje za zlatý věk naší země, který dokonale vyjadřuje jeho posmrtné přízvisko Otec vlasti. Známá je jeho budovatelská činnost: založení univerzity, vybudování hradu Karlštejna a kamenného mostu přes Vltavu, zahájení stavby chrámu sv. Víta. Mezi jiným založil a vybudoval Nové Město pražské.

Dne 8. března 1348 vykonal Karel IV. svůj nejvelkolepější zakladatelský čin – vydal zakládací listinu Nového Města pražského. Slavnostní položení základního kamene, což tenkrát znamenalo založení hradební zdi, se konalo 26. března 1348. V půdorysu velkoryse koncipovaného města byla tři centrální náměstí: Senný trh (dnes Senovážné náměstí), Koňský trh (dnes Václavské náměstí) a Dobytčí trh (dnes Karlovo náměstí).

Mimo jiné v roce 1347 založil Karel IV. klášter pro slovanské benediktiny s kostelem (Panny Marie, sv. Jeronýma, Cyrila a Metoděje, Vojtěcha a Prokopa) v dnešní ulici Na Slovanech (Vyšehradská 47), známý jako Emauzy. V letech 1880–1887 byl kostel opraven a zvenčí regotizován. Po náletu v roce 1945 byly odstraněny jeho pobořené věže a dostavěny dvě nové, nápadné asymetrické věže. V roce 1990 byl klášter vrácen emauzským benediktinům, kteří se sem vrátili z exilu. Po nezbytných opravách byl kostel znovu slavnostně otevřen v roce 2003.

V jeho těsné blízkosti stojí raně barokní kostelík sv. Kosmy a Damiana, původně farní pro osadu Podskalí. Prostá stavba z roku 1657 je jednolodní, uvnitř bohatě zdobená štukami. Oltář je z roku 1713. Také zde se konají bohoslužby.

Západní strana kostela sv. Kosmy a Damiana Na Slovanech, jehož adresa je Vyšehradská 45, je nápadná rozměrnou pamětní deskou. Je věnována králi Karlu IV., který založil zdejší opatství. Kratičká ulice Na Slovanech vede z Vyšehradské ulice mezi kostelem sv. Kosmy a Damiana a emauzským kostelem Panny Marie, sv. Jeronýma, Cyrila a Metoděje, Vojtěch a Prokopa.

Galerie: 
Karel IV., Vyšehradská 45, Nové Město
Kostelík sv. Kosmy a Damiána s pamětní deskou (Foto M. Polák, únor 2021)
Katastrální území

Název: Karel IV.

Umístění: Vyšehradská 45, Nové Město

Text na desce: Karlu IV. zakladateli opatství na Slovanech v den 600. výročí založení. 21. listopadu 1947. Společnost pro nové vybudování Emaus pod záštitou presidenta republiky Dr. Ed. Beneše

Provedení: červený mramor a zlacené písmo

Rok instalace: 1947  

Adresa
Vyšehradská 45, Nové Město
Praha 2
Česká republika
50° 4' 16.2084" N, 14° 25' 6.7908" E
Zvětšit mapu
Datum poslední aktualizace: 14.2.2021 14:58
Datum vytvoření: 24.8.2018 15:28

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?