František Lexa

František Lexa (Nové Město)

Významný český egyptolog, profesor na UK.

František Lexa se narodil 5. dubna 1876 v Pardubicích, zemřel 13. února 1960 v Praze.

 

František měl otce právníka, a když byl malý, rodina se z Pardubic odstěhovala do Prahy. Zde budoucí orientalista navštěvoval nejprve gymnázium v Žitné ulici, potom Filozofickou fakultu tehdejší Karlo-Ferdinandovy univerzity. Na gymnáziu ho učil mezi jinými i Alois Jirásek, na fakultě zase T. G. Masaryk. Sám potom krátkou dobu vyučoval matematiku a fyziku na proslulém gymnáziu na Malé Straně a rovněž na gymnáziu v Hradci Králové.

Zajímal se však hlavně o starý Egypt, jeho řeč a hieroglyfy. V roce 1905 se začal učit egyptský jazyk a již přeložil jednu kapitolu Knihy mrtvých, hned nato začal studovat v Berlíně. Studoval ještě démotštinu (lidové písmo starověkého Egypta) ve Štrasburku a dokonce chtěl vydat učebnici tohoto písma, což se mu podařilo.

Po první světové válce vydal svou první (habilitační) práci O poměru ducha, duše a těla u Egypťanů Staré říše. Začal učit egyptologii zdarma pro zájemce na Univerzitě Karlově, ale po roce 1927 to bylo již místo profesora za obvyklý plat. V letech 1934–1935 zde byl děkanem.

Sepsal několik odborných publikací nebo přeložil texty, například Náboženská literatura staroegyptská, Beletristická literatura staroegyptská, Gramatika démotštiny, Veřejný život ve starověkém Egyptě, Staroegyptské čarodějnictví, ale také povídku z jeho oblíbené země apod. 

Po třiceti letech usilovné práce nejen na univerzitě, v roce 1958, byl díky jednomu jeho studentovi, Zbyňku Žábovi, založen Československý egyptologický ústav se sídlem v Praze a v Káhiře. Lexa ho ještě nějaký čas řídil, po jeho smrti ústav vedl Zbyněk Žába.

Na domě 1882/4 v Sokolské ulici na Novém Městě je umístěna pamětní deska Františka Lexy, který zde dlouhá léta bydlel a pracoval. Nyní odpočívá na Olšanských hřbitovech v oddělení IX, 16, 1-4.

Narození
5.4.1876
Úmrtí
13.2.1960 (83 let)
Katastrální území
Odkazy a literatura:
Datum poslední aktualizace: 25.11.2022 11:28
Datum vytvoření: 20.7.2018 17:18

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?