Hartigův portrét ze zasedací síně žižkovské radnice (Foto M. Polák,1998)

Karel Hartig (Vinohrady)

Stavitel a první žižkovský starosta.

Karel Hartig se narodil 4. května 1833 v Sedlčanech, zemřel 12. srpna 1905 na Novém Městě pražském.

Karel Hartig se narodil v rodině sedlčanského panského mlynáře Josefa Hartiga. Zednickou koncesi v Praze získal v roce 1861, stavitelem v Praze se stal v roce 1884 a živnosti se vzdal v roce 1897. V roce 1865 se oženil s Amálií Stomeovou, jejíž rodině patřily usedlosti Pražačka a Malá a Velká Ševčíková s rozsáhlými pozemky. Jejich parcelací nabyl Hartig značného jmění. Vypracoval regulační plán a na místech bývalých polí začal stavět domy, tvořící počátek pozdějšího Žižkova. Bydlel na Žižkově v dnešní Wilsonově ulici 95 a později, po roce 1873, se přestěhoval do domu svého švagra Václava Stomeho, v dnešní ulici Londýnské čp. 674/55. Byl vášnivým zastáncem husitství, proto nově utvořená obec dostala do vínku název Žižkov a její ulice nesly pojmenování spjatá s husitstvím. V národních barvách červené a bílé vyvedené uliční tabule pak převzala Praha. Jako první starosta Žižkova byl členem či přímo předsedou mnoha spolků. Jako stavitel je podepsán pod několika plány pražských budov (např. dům U Kamenného stolu na Novém Městě), ale jeho úsilí směřovalo zejména na Žižkov. V roce 1873 zde vystavěl budovu původní Občanské záložny, radnice na Prokopově náměstí, domy U Jana Žižky z Trocnova, U Mistra Jana Husa, U Jeronýma Pražského a dům U Božích bojovníků v dnešní Husitské ulici. Pakliže bylo na Žižkově v roce 750 domů, pak přibližně 60 z nich postavil Hartig. Při stavbě školy na Komenského náměstí zřídil dokonce v její blízkosti cihelnu, aby snížil náklady na stavbu. Hartig byl nejprve zastupitelem a později starostou obce Královské Vinohrady a po rozdělení této obce na dvě samostatné obce roku 1875, se stal následujícího roku starostou obce Královské Vinohrady část I, která byla později z jeho popudu přejmenována na Žižkov. Karel Hartig je tak považován za zakladatele Žižkova.

V roce 1866 se manželům narodila dcera Amálie, která se provdala za sládka z Brandýsa nad Labem Ferdinanda Rummla. Předčasně zemřela v roce 1890. Měla dvě dcery, Milenu a Vlastu. Karel Hartig obě miloval a láskyplně se o ně staral (fotografie v galérii u tohoto hesla).

 

Galerie: 
Karel Hartig s vnučkami (Kniha o Praze 3, MILPO,1998)
Narození
4.5.1833
Úmrtí
12.8.1912 (79 let)
Katastrální území
Adresa
Londýnská 674
12000 Praha 2
Česká republika
50° 4' 28.8048" N, 14° 26' 0.3228" E
Zvětšit mapu
Odkazy a literatura:
Mikota M.: Karel Hartig a počátky Žižkova v 19. století
Nová kniha o Praze 3, Milpo, Praha. 1998
Datum poslední aktualizace: 7.8.2023 11:02
Datum vytvoření: 30.11.2022 19:22

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?