Ivan Bičík

Ivan Bičík (Nové Město)

Sociální geograf, docent na Přírodovědecké fakultě UK

Narodil se 2. října 1943 v Praze

Doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc. se narodil v Praze a dětství prožil v Motole a Frýdlantu v Čechách. Vystudoval nejprve učitelství zeměpisu a poté ekonomickou geografii na Přírodovědecké fakultě UK. Na PřF UK se vrátil po vojně jako pedagog. Od roku 1966 působil jako asistent, od r. 1990 jako docent na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje, kterou v letech 1994 – 2011 vedl. V 80. letech zakládal spolu s prof. Václavem Gardavským nový obor geografie cestovního ruchu a od 90. let se intenzivně věnuje sledování a hodnocení využití zemědělského půdního fondu. V letech 1994-2006 byl zvolen prezidentem České geografické společnosti. Od roku 2000 je také členem komise pro využití území při Mezinárodní geografické unii (IGU, komise komisi Land Use /Land Cover ) a v letech 2006  - 2016 tuto komisi také vedl.  V roce 1993 založil časopis Geografické rozhledy, kde do roku 2017 působil jako předseda redakční rady.

Doc. Ivan Bičík se specializuje se na zemědělství a venkov, přednáší problémové oblasti světa a mikroregionální analýzu a syntézu. Svým výzkumem se orientuje na problematiku krajinných změn (LUCC Czechia). Jeho výzkumné zaměření bylo podpořeno několika projekty GAČR. Je autorem řady vědeckých příspěvků v prestižních časopisech, které jsou hojně citovány. Za 50 let pedagogické aktivity vedlvíce než stovku úspěšných bakalářských, magisterských a doktorských prací. Spolu s kolegy připravil tři vysokoškolské učebnice a 12 učebnic pro střední školy. Pracoval 15 let jako předseda komise pro geoobory při Akreditační komisi MŠMT. Je také zakladatel a spoluorganizátor každoročního Amerického semestru  pro studenty Darmouth College, prestižní Americké univerzity na Přírodovědecké fakultě, který je zaměřen na sociální a ekonomický vývoj Česka a Střední Evropy..

Za svoji práci získal řadu ocenění. V roce 2018 mu udělila Varšavská univerzita významné ocenění - Medaile prof. Kondrackiego. Rovněž v roce  2018 vědecká rada UK udělila Doc. Bičíkovi pamětní medaili UK Za významnou celoživotní práci v sociální geografii a regionálním rozvoji a za dlouholetou pedagogickou a vědeckou činnost. V roce 2020 obdržel z rukou rektora UK cenu Arnošta z Pardubic v kategorii za vynikající počin ve vzdělávací činnosti na UK.

Ivan Bičík žije dlouhá léta v Praze 2 v Podskalí, je ženatý (manželka Helena) a je otcem dvou synů a dcery. V rámci UK se do 90. let věnoval i sportu (volejbal), a to jako hráč i trenér.

Dne 22. 2. 2022 udělila MČ Praha 2 Ivanu Bičíkovi čestné občanství.

Galerie: 
Hospodářský zeměpis (Bičík a kol.)
Makroregiony světa (Anděl, Bičík, Bláha)
Příroda a lidé Země (Bičík, Janský)
Ivan Bičík
Narození
2.10.1943
Katastrální území
Adresa
přírodovědecká fakulta UK
12000 Praha 2
Česká republika
50° 4' 8.0724" N, 14° 25' 28.3404" E
Zvětšit mapu
Datum poslední aktualizace: 11.10.2023 9:42
Datum vytvoření: 22.1.2022 12:43

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?