Antonín Doležal (Nové Město)

Lékař, porodník, vědec a pedagog. Mnoho let vedl porodní kliniku v nemocnici U Apolináře na Praze 2.

Antonín Doležal se narodil 20. ledna 1929 v Praze.

Prof. Doktor medicíny (původně lat. medicinae universae doctor, zkratka MUDr. psaná před jménem) je akademický titul udělovaný absolventům vysoké školy v magisterském studijním programu v oblasti všeobecného lékařství. MUDr. Antonín Doležal, DrSc. je legendou českého porodnictví. Narodil v Praze 20. 1. 1929. Jeho matka byla sochařka a otec překladatel slovanských jazyků. Po gymnáziu se rozhodl být lékařem, inspirován mikrobiologem prof. RNDr. J. Kořínkem. Za studií na LF UK od roku 1948 působil Antonín Doležal jako demonstrátor, vědecká pomocná síla ve fyziologickém ústavu, volontér na patologicko-anatomickém ústavu a vedoucí fyziologické laboratoře ÚPMD v Praze 4 Podolí. Promoval v roce 1953 a následně pracoval do roku 1954 jako sekundární lékař v kladenské nemocnici, kde získal velmi dobrou průpravu v praktickém porodnictví a operativě.

Od roku 1954 do 1958 pracoval po konkurzu jako vědecký aspirant  na II. gynekologicko-porodnické klinice Fakulty všeobecného lékařství (FVL) UK v Praze. Věnoval se od té doby převážně porodnictví, kde ho v začátcích ovlivnil profesor J. Lukáš a asistent M. Blekta. V roce 1975 byl jmenován docentem, doktorskou dizertační práci „Adaptace organismu a těhotenství“ obhájil v roce 1978, v roce 1983 byl jmenován profesorem.

Porodnickou problematiku spojuje s klinickou patofyziologií. Šest desítek let pracoval v Zemské porodnici U Apolináře v Praze 2, kde vedl porodnické oddělení. Jeho přírodovědecké darwinistické zaměření se uplatňuje i v klinickém výzkumu. Je stoupencem těsné interdisciplinární spolupráce. Antonín Doležal je autorem mnoha odborných publikací a také románu Pařížský porodník. Na LF UK působil do roku 2014, kde za více než 50 let odborně vychoval desítky lékařů. 

Své celoživotní klinické zkušenosti vložil do monografie „Technika porodnických operací“ (1998) a později rozšířené „Porodnické operace“ (2007). Mimo monografie publikoval 130 vědeckých prací, je spoluautorem řady učebnic a studijních archů. Pro kolektivní učebnici Porodnictví (2004) sepisuje kapitoly „Samovolný porod a jeho vedení“, „Porod koncem pánevním“, s J. Tošnerem „Fyziologické těhotenství“, „Prenatální péče“ a „Vyšetřovací metody“, pro monografii A. Roztočila „Moderní porodnictví“ (2008) připravil obsáhlou kapitolu o dějinách porodnictví.

Zájem o fyziku jej přivedl jako konzultanta na katedru anatomie a biomechaniky FTVS, kde pod vedením doc. K. Jelena vznikla řada prací zaměřených na biomechaniku těhotenství a porodu: entero-hysteroseismie za těhotenství, metodiky exaktně popisující klenbu nožní. Má několik patentů, mj. na bezdotykový měřič chvění.

Je držitelem mnoha ocenění, například Hrdličkovy medaile, stříbrné medaile Přírodovědecké fakulty, Pro meritis České lék. spol. J. E. Purkyně, stříbrné medaile Karlovy univerzity, Traplovy medaile, medaile Ministerstva zdravotnictví Čínské lidové republiky, Medaile Za Zásluhy atd.

Antonín Doležal je renesanční postava, jakých je málo: kromě toho, že je vynikající porodník, je také dobrý literát, strhující řečník, skvělý pedagog, amatérský výtvarník a ten výčet vůbec šíři jeho zájmů nevyčerpává. Léta sbírá historické porodnické nástroje. V současné době se věnuje hypnóze a působí jako soudní znalec v oblasti porodů. Se svou ženou žije v Praze-Braníku.

Jako lékař, ale i vědec a autor zajímavých objevů, propaguje dobré jméno Prahy 2 po celém světě.

Čestné občanství MČ Praha 2 uděleno 13. září 2018.

Galerie: 
Narození
20.1.1929
Katastrální území
Adresa
Zemská porodnice u Apolináře
Apolinářská 441/11
Praha 2
Česká republika
50° 4' 17.2128" N, 14° 25' 36.7428" E
Zvětšit mapu
Datum poslední aktualizace: 15.11.2023 9:31
Datum vytvoření: 4.1.2019 15:59

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?