Svobodova ulice leží mezi Vltavou a ulicí Na Slupi. Úředně byla takto nazvána hned po svém vzniku.

Jan Svoboda se narodil 9. května 1800 v Hořepníku, zemřel 27. září 1844 v Praze. Byl českým pokrokovým pedagogem.

Pocházel z měšťanské rodiny. Studoval na kněžském semináři v Klagenfurtu, ale před vysvěcením se vrátil do Čech a nastoupil jako vychovatel v pražské Týnské škole. Purkmistr Petr ze Sporschillů mu zaplatil studijní cestu po Německu a po návratu jej hrabě Karel Chotek požádal, aby založil opatrovnu pro děti ve věku od dvou do šesti let. Opatrovna, jakási mateřská škola, vznikla v roce 1832 na Novém Městě pražském a sloužila rodinám ze čtvrti pod Emauzy. Svoboda se držel zásady, že základem duševního zdraví je zdravé tělo. Děti se na čerstvém vzduchu učily pomocí her a říkánek, naučily se základy němčiny a díky malému nářadíčku se seznamovaly i s prací řemeslníků. Učil je také základům čtení a psaní. Opatrovna byla vyhledávána budoucími učiteli, kterým poskytovala náležitou praxi.

V roce 1842 přestoupil Svoboda do běžné školy u sv. Mikuláše na Malé Straně, ale po dvou letech zemřel na tuberkulózu ve věku pouhých 44 let.

Katastrální územíHistorie názvu
Svobodova 1884 – dosud
Adresa
Svobodova
12800 Praha 2 - Vyšehrad
Česká republika
50° 4' 4.3536" N, 14° 25' 5.1492" E
Datum poslední aktualizace: 11.11.2020 15:08
Datum vytvoření: 13.7.2018 13:47