Radiopalác

Palác Radio (Vinohrady)

Mezi jednu z Dryákových realizací na Vinohradech patří palác Radio, který byl postaven mezi lety 1922–1924 na místě bývalého Seidlova pole. Šestipatrová fasáda ve stylu art deco se symbolickými znaky. Budova je vystavena na půdorysu písmene U s vnitřním vestavěným dvorním křídlem. Budova léta sloužila jako kino a taneční sál.

Historie:

Soubor domů mezi ulicemi Slezskou a Vinohradskou je spojen s osobou architekta Aloise Dryáka, jehož stylový projev přešel od národního slohu přes neoklasicismus, k purismu a funkcionalismu. Jeho vinohradské budovy se nachází na bývalém Seidlově poli, jehož usedlost jako poslední na Královských Vinohradech vykoupila po roce 1920 zčásti Vinohradská záložna a zčásti Emanuel Maceška.
Jako první architekta Dryáka oslovilo Ústředí československých poštovních a telegrafních zřízenců v Praze a nechalo si od něj navrhnout Palác Radio zvaný Radiopalác, s poštovní nákupnou a byty pro své zaměstnance.

Popis:

V šíři celého domovního bloku je zasazena šestipatrová fasáda ve stylu art deco s atributy svého stavebníka: poštovní trubka, svazky lípových lístků ad. Všechna tři výrazná průčelí jsou pokrytá tímto dekorem a členěna arkýři, rozmanitými balkóny a mohutnou hlavní římsou, která odděluje podkrovní patro typické pro toto období svým plechovým pláštěm. Železobetonová rámová konstrukce s cihlovou výplní (stavitel Karel Beran) tvoří tři křídla ve tvaru U, mezi která je vsazené dvorní dvoupatrové křídlo v suterénu s kinem, v patrech s přesahujícím sálem. Kino Květen (zrušené v devadesátých letech), taneční sál Radiopaláce a restaurace s barem byly vyhlášenými místy společenského setkávání.

Galerie: 
Radiopalác
Radiopalác
Půdorys přízemí-suterénu Paláce Radio, 1922-1924
Katastrální území

UMÍSTĚNÍ: Vinohradská 1789/40, Praha 2‒Vinohrady

ARCHITEKT: Alois Dryák

VÝSTAVBA: 1922–1924

Adresa
Vinohradská 40
Praha 2
Česká republika
50° 4' 37.6716" N, 14° 26' 23.2476" E
Odkazy a literatura:
Kolektiv autorů, Slavné stavby Prahy 2, FOIBOS BOOKS, s. 210–214, Praha 2011. Architekt Alois Dryák, Praha, 1927.
Rostislav Švácha, Od moderny k funkcionalismu, Praha 1995, s. 291, 532, 542.
Jiří E. Svoboda-Ester Havlová-Jindřich Noll, Praha 1919–1940. Kapitoly o meziválečné architektuře, Praha 2000, s. 139–140.
Pavel Vlček (ed.), Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, Praha 2004, s. 147.
Datum poslední aktualizace: 19.10.2022 15:57
Datum vytvoření: 30.7.2018 12:09

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?