Vinohradská 1417/81. Foto: P. Líbal

Nájemní dům Vinohradská 1417/81 (Vinohrady)

Nájemní domy v této části Vinohradské ulice (původně Jungmannovy třídy) naproti Sadům Svatopluka Čecha (tehdy Městskému sadu) vyrůstaly od přelomu 19. a 20. století. Proto mají nejen novorenesanční, ale také novobarokní, novogotické a secesní fasády. Právě v posledně jmenovaném stylu byl postaven dům č.p. 1417 na nároží Vinohradské třídy a ulice U Kanálky.

Historie

Dům stojí v části bývalé zahrady usedlosti Kanálka, přímo na místě oválného jezírka, které se nacházelo při východním okraji. Nárožní třípatrový dům se dvěma suterény pro Josefa Vondráka navrhl Jaroslav Vondrák a pod půdorysy jsou také podepsáni stavitelé Karel Štěpánek a Jan Vondrák. Zde je nutno uvést, že protější č.p. 1183 v té době vlastnila Františka Vondráková. Roku 1928 projektoval Jaroslav Pelc nástavbu 4.a 5. patra, přičemž dokumentaci provází statický výpočet k namáhání zdiva a základní půdy: "na níž dům stojí jest břidla, jíž možno namáhati 4-5 kg/cm2..." Výtah roku 1929 instalovala vinohradská firma Jana Prokopce. V archivu není zaznamenaná pozdější nástavba 6. patra, která změnila charakter původní secesní fasády.

Popis

Nárožní dům měl původně tři patra. Průčelí do Vinohradské ulice je devítiosé. V 2. a 3. patře jsou před druhou a třetí osou i osmou a devátou osou od východu balkony s plným zábradlím. 5. patro má tři balkony s kovovým zábradlím, tedy jeden navíc před pátou a šestou osou. Fasáda do ulice U Kanálky je také devítiosá, ale nemá žádné balkony. Obě průčelí do 5. patra zdobí geometrický dekor, ale 6. patro je bezozdobné, a nad 3. a 5. patrem probíhají mohutné patrové, původně hlavní římsy. Dům má dva suterény.

Autor

Jaroslav Vondrák (8. 12. 1881 Praha – 2. 10. 1937 Praha) studoval na pražské Uměleckoprůmyslové škole u Jana Kotěry, jehož 150. výročí narození si roku 2021 připomínáme. Jaroslav Vondrák navrhoval převážně obytné stavby a stylově přešel od secese přes rondokubismus a modernu k funkcionalismu. Na Vinohradech ještě dříve vyprojektoval nedaleký novobarokní dům Vinohradská č.p. 32, a u tohoto objektu jsou také uvedeny jeho některé další realizace v Dejvicích, Bubenči a Střešovicích.

Současnost

Dům je vizuálně v dobrém stavu a plní bytovou funkci. V přízemí se nacházejí komerční prostory.

Galerie: 
Vinohradská 1417/81. Foto: P. Líbal
Vinohradská 1417/81. Foto: P. Líbal
Vinohradská 1417/81. Foto: P. Líbal
Vinohradská 1417/81 - detail. Foto: P. Líbal
Katastrální území

Umístění:Vinohradská 81, U Kanálky 1, č.p. 1417/XII, Praha 2 – Vinohrady

Architekt:Jaroslav Vondrák

Nástavba:1928

Adresa
Vinohradská 1417/81
12000 Praha 2
Česká republika
50° 4' 38.0784" N, 14° 26' 45.3192" E
Zvětšit mapu
Odkazy a literatura:
Dalibor Prix a kol., UPP, Velká Praha V-Ž, Praha 2017, s. 998.
Jan E. Svoboda – Zdeněk Lukeš – Ester Havlová, Praha 1891 – 1918, Praha 1997, s. 122.
Pavel Vlček (ed.), Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, Praha 2004, s. 700-701.
Datum poslední aktualizace: 27.6.2023 13:06
Datum vytvoření: 23.6.2021 0:09

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?