Secesní vila Na Libušince (Vyšehrad)

Mezi lety 1912 až 1913 postavil architekt Emil Králíček na Rašínově nábřeží vilu ve stylu klasicizující secese s kubistickými detaily. Jádro tohoto rodinného domu tvoří jednopatrový objekt na půdorysu nepravidelného pětiúhelníku a k němu se připojující jednotraktové přízemní křídlo. Interiér obsahuje schodiště se zábradlím ve stylu geometrické secese. Na průčelích i výzdobě domu spolupracoval sochař Antonín Waigant.

Historie:

Dějiny umění – i architektury – stojí vždycky na velkých jménech, na jedinečných osobnostech, které jednotlivé vývojové etapy formovaly, udávaly jim směr, naznačovaly další tendence. Česká, respektive pražská Architektura je obecně synonymem pro stavitelství a zabývá se tak jak globálním pohledem na urbanismus či krajinu přes klasické stavitelství budov až po design jednotlivých detailů, jako je zahradní či bytová architektura. V užším významu slova pak označuje stavbu, její umělecké ztvárnění a styl. Architektura je tak chápána jako umělecké dílo, které je zároveň kulturním a politickým symbolem doby. (zdroj: Wikipedie, zkráceno) architektura konce devatenáctého a prvních desetiletí dvacátého století měla nemálo takových individualit: ve svých výbojích byly důstojnými partnery zahraničním tvůrcům, v případě architektonického kubismu působily v evropském měřítku dokonce jako zakladatelé.

Architekt Emil Králíček (1877–1930) k těm slavným jménům, zdá se, nepatří, přesněji řečeno, nezapsal se do dějinné paměti tak výrazně, tak zapamatovatelně, třebaže se tváře Prahy dotkl, a nikoli zanedbatelně. Ani na takové případy není historie skoupá. Byl absolventem pražské stavební průmyslovky, takže se mu nedostalo vysokoškolského vzdělání, a školil se v Darmstadtu u známého českého architekta Josefa Marii Olbricha, s nímž se znal Jan Kotěra z vídeňských studií u Otto Wagnera a jehož tvorbu uznával. Emil Králíček se pak představil v Praze jako autor secesních a kubistických staveb. Svůj tvůrčí osud pevně spojil s firmou stavitele a podnikatele Matěje Blechy (1861–1919), který se zasloužil o kvalitu svých budov především tím, že se uměl obklopit schopnými projektanty – a Králíček hrál mezi nimi rozhodující roli. Zřejmě dominantní postavení podnikatele a jeho vliv způsobily, že u některých realizací, a rozhodně významných (například hotel Zlatá husa na Václavském náměstí 1909–1912, dům Diamant ve Spálené ulici 1912–1913) je sice firma M. Blechy uváděna s jistotou, zatímco jméno E. Králíček toliko s otazníkem. Nedoložitelných autorství zmíněného architekta najdeme v odborné literatuře celou řadu.

Avšak jedno autorství je nezpochybnitelné, unikátní i hodnotné. Na Rašínově nábřeží 26 vznikla v těsném sousedství staveb Otakara Novotného a Josefa Chochola klasicizující secese s kubistickými detaily Emila Králíčka.

Popis:

Jádro tohoto rodinného domu, volně stojícího na zkoseném nároží, tvoří jednopatrový objekt na půdorysu nepravidelného pětiúhelníku s dvoutraktovou dispozicí a k jádru se připojuje jednotraktové přízemní křídlo podél Libušiny ulice. Dům má napolo zapuštěný suterén a kryje ho mansardová střecha. První patro je rozčleněno čtyřmi masivními pilastry s volutovými hlavicemi. V podkroví se mezi pilastry nachází lodžie s vloženým proskleným mřížovím zimní zahrady, jejíž vnější tvar kopíruje půdorys rizalitu. Jižní průčelí, obracející se do křižovatky Libušiny ulice s nábřežím, má reprezentativní charakter a vrcholí trojúhelným štítem s reliéfem rohů hojnosti a nápisem Na Libušince. Interiér obsahuje schodiště, cenné jednak zábradlím ve stylu geometrické secese, jednak obdobně formovaným kandelábrem u jeho paty a lucernou pod stropem horního podlaží. Na průčelích i výzdobě domu spolupracoval sochař Antonín Waigant. 

Galerie: 
Katastrální území

UMÍSTĚNÍ: Rašínovo nábřeží 26, č.p. 50/VI, Praha 2-Vyšehrad

ARCHITEKT: Emil Králíček

VÝSTAVBA: 1912–1913

Adresa
Rašínovo nábřeží 26
Praha 2
Česká republika
50° 3' 59.6448" N, 14° 24' 55.2744" E
Zvětšit mapu
Datum poslední aktualizace: 25.11.2022 21:07
Datum vytvoření: 28.8.2019 13:08

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?