Náhrobek Vlastimila Rady (Forto. M. Polák, 2023)

Otto Rothmayer: Náhrobek Vlastimila Rady, Vyšehradský hřbitov č. 9-87 (Vyšehrad)

Vlastimil Rada

Akademický malíř, český grafik, ilustrátor a spisovatel Vlastimil Rada se narodil 5. dubna 1895 v Českých Budějovicích, zemřel 22. prosince 1962 v Praze.

Český architekt Otto Rothmayer se narodil 28. února 1892 v Praze, zemřel 24. září 1966 v Praze.

Otto Rothmayer studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u Josipa Plečnika, který zásadně ovlivnil jeho tvorbu. Pracoval v Plečnikově hradním ateliéru a po návratu Plečnika do Lublaně v roce 1922 pokračoval v realizaci hradních projektů i poté, co se stal Plečnikovým nástupcem Pavel Janák. Po válce byl pověřen vedením speciální školy užité architektury na Uměleckoprůmyslové škole, která v roce 1946 získala statut vysoké školy. V roce 1950 byla škola zařazena pod katedru architektury prof. Benše. Vedení školy ovšem nevyhovoval Rothmayerův individualismus a neochota tvořit v duchu socialistického realismu. Proto s ním v roce 1951 rozvázalo pracovní poměr a Rothmayer se tak zcela začal věnovat vlastní práci. Na Vyšehradském hřbitově navrhl architektonické řešení náhrobku Vlastimila Rady.

Vlastimil Rada byl na pražské Akademii výtvarných umění žákem Maxe Švabinského, Jana Preislera a Jana Štursy. Již od roku 1913 byl členem Umělecké besedy. V roce 1945 byl jmenován profesorem Akademie. Do uměleckého světa vstoupil národně pojatým realismem, ale od druhé poloviny dvacátých let minulého století se jeho malba stala více lyrickou. Rada se však proslavil hlavně ilustrační tvorbou, které se věnoval po celé své tvůrčí období. Zde si vytvořil osobitý styl kresby.  Rád ilustroval humoristickou literaturu, ale i českou klasiku. Kresbami a karikaturami přispíval do mnoha časopisů. Samostatnou kapitolu tvoří jeho spolupráce a dlouholeté přátelství s humoristou Jaroslavem Žákem, jehož knížky, zkoumající nejen „hlubiny študácké duše“, ilustroval, ale také byl u řady z nich spoluautorem, například Bohatýrské trilogie (Vzpoura na parníku Primátor Dittrich, Dobrodružství šesti trampů a Z tajností Žižkovského podsvětí). O Radových mravních kvalitách svědčí i skutečnost, že za okupace vydal pod svým jménem (třebaže prozrazení znamenalo přinejmenším uvěznění) Poláčkův román Hostinec U Kamenného stolu, který rovněž ilustroval.

Synem Vlastimila Rady byl Pravoslav Rada, akademický sochař, keramik a pedagog. Výrazná osobnost české keramické tvorby a designu a světově uznávaný umělec. 

Galerie: 
Hrob Vlastimila rady (Foto M. Polák, 2023)
Katastrální území

Název: Náhrobek Vlastimila Rady

Umístění: Vyšehradský hřbitov, hrob č. 9-87

Návrh náhrobku: Otto Rothmayer

Provedení: kámen

Adresa
Vyšehradský hřbitov 12000 Praha 2
Česká republika
50° 3' 53.0064" N, 14° 25' 5.16" E
Zvětšit mapu
Odkazy a literatura:
Churáň M. a kol.: Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století, Libri, Praha 1998
Potoček V.: Vyšehradský hřbitov, Slavín, Svatobor, Praha 2005
Datum poslední aktualizace: 30.10.2023 8:51
Datum vytvoření: 28.10.2023 18:07

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?