W. Wilson (Zdroj: Bílý dům, USA)

Woodrow Wilson (Vinohrady)

Thomas Woodrow Wilson byl 28. prezidentem Spojených států amerických, politik a pedagog. Nositel Nobelovy ceny za mír v roce 1919.

Narodil se ve Stauntonu, Virginie, USA, 28. prosince 1856, zemřel 3. února 1924 ve Washingtonu.

Woodrow Wilson vystudoval politologii, dějiny Spojených států a právo. Krátce se věnoval advokacii. Učil na různých vysokých školách, v roce 1885 se oženil s Ellen Axson, s níž měl později tři dcery. Politickou kariéru začal jako rektor princetonské univerzity v demokratické straně ve volbách do úřadu guvernéra New Jersey. Dne 4. března 1913 byl zvolen prezidentem Spojených států amerických, úřad opustil 4. března 1921. Jeho působení v úřadu prezidenta je z hlediska Spojených států považováno za úspěšné, v zahraniční politice již toto hodnocení tak příznivě nevyznívá. To vyplývalo ze skutečnosti, že se příliš nezajímal o evropské dějiny, natožpak o historii zbytku světa. Po vypuknutí války, 4. srpna 1914, vydal Wilson proklamaci americké neutrality. O dva dny později zemřela jeho žena Ellen, v níž prezident ztratil svého nejlepšího rádce. Prezident se opět oženil až v listopadu 1915 s vdovou Edith Bollingovou Galtovou. První světová válka byla pro USA ekonomickým požehnáním. Wilson stále věřil v neutralitu, i když byl 7. května 1915 potopen u irských břehů anglický parník Luisitania s 1198 obětmi, mezi nimiž bylo i 128 Američanů. Spojené státy vstoupily do války až 6. dubna 1917. V lednu 1918 Wilson přednesl Kongresu svých Čtrnáct bodů, v nichž volal po otevřené diplomacii, celosvětovém odzbrojení, právu národů na sebeurčení a hlavně po vzniku Spojených národů. Dne 3. září 1918 předal prostřednictvím státního tajemníka dopis Tomáši Garrigue Masarykovi s prohlášením Spojených států, v němž je Československá národní rada označena za válčící vládu. Po skončení světové války přicestoval do Evropy a podnikl triumfální cestu po hlavních městech zemí Dohody. Následujícího roku dostal Nobelovu cenu za mír. V Československu je pozitivně vnímána Wilsonova úloha při jednání o poválečném uspořádání Evropy, která umožnila vznik samostatné Československé republiky.

Hlavní nádraží bylo pojmenováno 27. června 1919 na Wilsonovo nádraží. Tento název vydržel až do 15. února 1940, kdy je Němci přejmenovali na Hlavní nádraží.

V podchodu na nástupiště pražského Hlavního nádraží byla umístěna Wilsonova pamětní deska a Hlavní nádraží „dojmenováno“ 3. července 1991 za účasti velvyslankyně USA Shirley Temple-Blackové na „Hlavní nádraží, nádraží prezidenta Wilsona“. Dne 5. října 2011 byla před budovou Hlavního nádraží ve Vrchlického sadech vztyčena (po sedmdesáti letech od svého svržení Němci) replika původní 3,5 m vysoké sochy W. Wilsona. Jejími autory jsou Václav Frýdecký, Michal Blažek a Daniel Talavery. Slavnostního odhalení se zúčastnil prezident republiky Václav Havel.

Jméno amerického prezidenta nese i nejrušnější dopravní tepna procházející centrem Prahy – Wilsonova.

Galerie: 
Wilsonův pomník (Foto M. Polák, 2012)
Narození
28.12.1856
Úmrtí
3.2.1924 (67 let)
Katastrální území
Adresa
Wilsonova
12000 Praha 2
Česká republika
50° 5' 8.196" N, 14° 26' 11.8104" E
Zvětšit mapu
Odkazy a literatura:
Datum poslední aktualizace: 19.9.2023 11:31
Datum vytvoření: 12.9.2021 16:31

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?