Jan Pravoslav Koubek (zdroj: internet)

Jan Pravoslav Koubek (Vinohrady)

Český a rakouský pedagog, básník a politik, obrozenec.

Jan Pravoslav Koubek se narodil 4. června 1805 v Blatné, zemřel 29. prosince 1854 v Blatné.

Jan Pravoslav Koubek pocházel ze zámožné rodiny, která mu nejprve dopřála kvalitní vzdělání soukromé a pak studoval gymnázium v Písku a na akademickém gymnáziu v Praze, kde byl mezi jeho učiteli i Josef Jungmann. V Plzni se pak věnoval studiu filozofie a po návratu do Prahy se zaobíral studiem jazyků a literatury. V roce 1831 odešel do Haliče, kde o rok později přijal místo učitele hudby a zpěvu u pánů Rosnowských a v letech 1833-1837 vyučoval latinu a řečtinu jako suplující profesor na gymnáziu ve Lvově. Po návratu do Čech byl roku 1839 jmenován mimořádným profesorem českého jazyka a literatury na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze. V roce 1847 se stal jejím řádným profesorem. Byl činný i literárně. Psal básně a překládal polské a ruské autory. Z jeho tvorby jsou ceněny především satirické básně, po revolučním roce 1848 zaměřené proti absolutismu (Krotké znělky). V roce 1848 se zapojil do politiky a ve volbách byl zvolen do ústavodárného Říšského sněmu za obvod Písek, kde náležel ke staročechům.

Byl pokládán za muže velmi mírného, dobrotivého a vzdělaného, svými žáky byl milován.

Když vznikla v roce 1883 na Vinohradech nová ulice, obdržela název na počest pedagoga, básníka a politika Koubkova, který jí náleží bez přestávky do dnešních dnů.

Narození
4.6.1805
Úmrtí
29.12.1854 (49 let)
Katastrální území
Odkazy a literatura:
Datum poslední aktualizace: 25.11.2022 11:28
Datum vytvoření: 25.7.2021 16:15

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?