Ivo Chlupáč (Nové Město)

Významný český geolog a paleontolog. Jeho jméno nese Chlupáčovo muzeum Země PřF UK.

Narodil se 6. 12. 1931 v Benešově, zemřel 7. 11. 2002 v Praze.

Prof. RNDr. Ivo Chlupáč, DrSc.  byl světově uznávaný geolog a paleontolog.  Po maturitě na reálném gymnáziu v Praze studoval v letech 1951-1955 studoval Geologicko-geografickou fakultu Univerzity Karlovy, kterou absolvoval s vyznamenáním. Během studia byl na PřF UK také zaměstnán jako asistent. Od roku 1955 až do roku 1991 pracoval jako odborný a později vědecký pracovník Ústředního ústavu geologického. Po určitou dobu byl vedoucí výzkumné skupiny starších prvohor. Roku 1991 přešel na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze jako habilitovaný pedagog. V roce 1994 se stal ředitelem Ústavu geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Tuto funkci zastával do svého odchodu do důchodu. Od roku 1997 až do své smrti zde působil jako emeritní profesor. Na jeho počest bylo pojmenováno muzeum historické geologie PřF UK Chlupáčovo muzeum Země

Hlavní obory jeho odborné činnosti byly geologie a paleontologie. Největšího uznání dosáhl jako odborník na devonský útvar. Vyšel z podrobného studia uloženin a faun nalezených v Čechách a na Moravě. Zabýval se jejich biostratigrafií, chronostratigrafií (disciplíny řešící otázky geologického času) a jejich korelací (porovnáním) ve světovém měřítku. Jeho práce se staly hlavním podkladem pro mezinárodní definici hranice mezi útvary silurem a devonem a pro definici stratigrafických stupňů spodního devonu – lochkova a pragu. Jeho výzkumy vedly k vymezení několika stratotypů (standardů jednotek dějin Země, geologického času) na území České republiky, mezi nimi i prvního mezinárodního stratotypu hranic mezi útvary na světě. Aktivně se také zabýval paleontologií a paleoekologií. Popsal a pojmenoval množství nových druhů.

Byl členem několika mezinárodních komisí ve svém oboru a uznávaným odborníkem. V ČR byl dlouholetým předsedou České (dříve Československé) stratigrafické komise, vykonával řadu dalších funkcí v rámci vědeckých sborů a rad, redakčních rad a komisí. Je autorem více než 250 vědeckých publikací a zpráv. Mezi nimi je i několik rozsáhlých monografických studií a knižních publikací. Je autorem geologických průvodců do okolí Prahy a oblasti Barrandienu, vysokoškolských učebnic. Bohaté poznatky o geologii naší země shrnul jako vedoucí autorského kolektivu v knize Geologická minulost České republiky.

(Zpracováno s využitím uvedených zdrojů PřF UK)

Galerie: 
Narození
6.12.1931
Úmrtí
7.11.2002 (70 let)
Katastrální území
Adresa
Albertov 6
12000 Praha 2
Česká republika
50° 4' 7.2372" N, 14° 25' 28.6428" E
Zvětšit mapu
Datum poslední aktualizace: 8.11.2023 14:34
Datum vytvoření: 23.9.2020 0:54

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?