Kalendář 2024, Václav Jansa, Pražská zákoutí

Václav Jansa: Pražská zákoutí, kalendář 2024

Pro tvorbu kalendáře městské části Praha 2 na rok 2024 byl použit soubor akvarelů staré Prahy z konce 19. století od Václava Jansy, resp. výběr pro Prahu 2. Obrázky tohoto významného českého krajináře zachycují zajímavá místa a zákoutí, z nichž dýchá kouzelná a až tajuplná atmosféra časů dávno minulých. Některá místa známe i dnes, jiná se výrazně proměnila v důsledku asanace prováděné v té době. 

Český malíř, krajinář a ilustrátor Václav Jansa (1859-1913) vystudoval pražskou Akademii výtvarných umění a poté se ještě vzdělával ve Vídni. Patřil k výrazným umělcům své doby. Po roce 1893, kdy vstoupil v platnost tzv. "asanační zákon", získal s podporou Spolku výtvarných umělců Mánes od pražského magistrátu zakázku na obrazovou dokumentaci k tehdy tvořenému soupisu památek. Mezi roky 1896 až 1900 tak vznikla celá řada akvarelů, které jsou pro své kouzlo obdivovány dodnes. Jsou součástí sbírek Muzea hlavního města Prahy (MMP). Byly opakovaně vystavovány a  publikovány, mj. například i se současnými fotografiemi v knize Starou Prahou Václava Jansy (P. Státníková, O. Polák, 2008), z níž najdete ukázky rovněž v naší encyklopedii v rubrice Proměny v čase (viz odkazy Proměny). 

Obrázky z kalendáře:

Jako obvykle se můžete o místech zachycených na akvarelech Václava Jansy dozvědět více v naší Encyklopedii - u příslušných hesel, na něž uvádíme odkazy. Ale také si můžete zahrát pexeso nebo se inspirovat k vlastní vycházce.  

DOPORUČUJEME:

PEXESO: Máte rádi hry? S obrázky z kalendáře 2024 si můžete zahrát pexeso

PŘEDCHOZÍ KALENDÁŘE: Zde najdete sady fotografií a obrázků z kalendářů z předchozích let, včetně odkazů na pexesa: 

Galerie: 
K2024_01, V. Jansa, Kostel sv. Václava na Zderaze, v pozadí kostel sv. Karla Boromejského, v popředí zbořeniště svatováclavské trestnice, 1895, (MMP, H 10.018)
K2024_02, V. Jansa, Nádvoří u kostela sv. Lazara, v pozadí věž Novoměstské radnice, 1895 (MMP, H 10.016)
K2024_03, V. Jansa, Kostel sv. Karla Boromejského, dnes sv. Cyrila a Metoděje, 1895, (MMP, H 10.019)
K2024_04, V. Jansa, Zderazské náměstí, 1895 (MMP, H 10.020)
K2024_05, V. Jansa, Farní kostel Nejsvětější Trojice v Podskalí, dnes v Trojické ulici, 1895 (MMP, H 10.021)
K2024_06, V. Jansa, Kaple Božího hrobu Na Zbořenci, dnes v areálu ČVUT, 1896 (MMP, H 10.720)
K2024_07, V. Jansa, Václavská ulice pod Slovany, dnes ulice Pod Slovany, 1896 (MMP, H 11.298)
K2024_08, V. Jansa, Dům U Šálků v Resslově ulici, v pozadí kostel sv. Ignáce, 1897 (MMP, H 11.492)
K2024_09, V. Jansa, Kostel P. Marie Na Trávníčku, 1899 (MMP, H 12.306)
K2024_10, V. Jansa, Kočičí ulice Na Slovanech (u studánky), dnes Trojanova, 1896 (MMP, H 11.307)
K2024_11, V. Jansa, Malá Lazarská (dnes ulice Omladinářů), zaniklý kostelík sv. Lazara, 1895 (MMP, H 10.015)
K2024_12, V. Jansa, Nádvoří Podskalské radnice, 1895 (MMP, H 10.050)
Datum poslední aktualizace: 7.2.2024 13:08
Datum vytvoření: 18.12.2023 23:22

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?