Kvízové otázky

Kvízové otázky, pomocí kterých si můžete otestovat své znalosti historie a kultury Prahy 2. Vysvětlivky k odpovědím a odkazy dále do Encyklopedie pomůžou k rozšíření Vašich znalostí. 

Vyzkoušejte si tematické kvízy zde.

Zobrazuji 1 - 11 z celkového počtu 11 položek.
Pražská paroplavební společnost
Pražská paroplavební společnost, která provozuje parník Vyšehrad, byla založena v roce 1865 jako Pražská společnost pro paroplavbu.

Který významný muž z Podskalí stál u založení Pražské paroplavební společnosti?

Dům zemědělské osvěty
Josef Gočár byl vynikající architekt, který měl nejen talent, ale i dobrého učitele, kterého později sám nahradil jako pedagog.

Jak se jmenoval architekt, u něhož Josef Gočár studoval?

Hasičský dům
Stavbu Hasičského domu provázely potíže, které se však podařilo překonat a při dostavění držel dům v rámci Prahy zajímavý unikát zmiňovaný v tisku.

Co bylo na Hasičském domu unikátní při jeho dostavění v roce 1929?

Hlavní nádraží
Někdejší nádraží císaře Františka Josefa se rozrůstalo, přestavovalo, byly budovány nové železniční tunely, zastřešeno kolejiště i postavena nová odbavovací hala. Několikrát také změnilo název.

Jak se nádraží jmenovalo v letech 1919- 1953 (s přestávkou období 2. světové války)?

Kupecká nemocnice
U Centrální kotelny VFN jsou stavby z různých dob. Sama kotelna je z roku 1993, nedaleká budova urologie z roku 1976, ale nestarší objekt je z roku 1860.

Víte, pro koho byla nemocniční budova v 19. století postavena? Podle toho se jí i říkalo.

Projektové ústavy
Budovy Sdružení projektových ateliérů byly postaveny v blízkosti Emauzského kláštera na "uvolněném" prostoru.

Co bylo příčinou "uvolnění" prostoru pro výstavbu komplexu budov Sdružení projektových ateliérů?

ČVUT, Karlovo náměstí
Na západní straně Karlova náměstí stával klášter řádu Křižovníků Jeruzalémských i s kostelem, který byl při asanaci v roce 1904 zbořen. Areál techniky se mohl rozšířit.

Který kostel byl zbořen při asanaci v oblasti Zderaz v místech dnešního komplexu ČVUT?

I. P. Pavlova 5
Dům I. P. Pavlova 5 je původní hotel přebudovaný na administrativní centrum. Jméno hotelu bylo po znárodnění v roce 1948 změněno.

Jak se hotel Gráf jmenoval po znárodnění v roce 1948?

Popelka Biliánová, akcíz
Cesta ke správní budově ředitelství HKP vede kolem domku, kde se dříve vybíralo mýto. Zde bydlela slavná spisovatelka, vlastenka, popularizátorka historie Vyšehradu. Psala pod pseudonymem s jiným křestním jménem. Je uvedeno i na pamětní desce.

Jaké křestní jméno užívala pro uměleckou tvorbu Marie Biliánová?

Laichterův dům
Dům postavený architektem Janem Kotěrou pro nakladatele Jana Laichtera je dnes chráněnou kulturní nemovitou památkou.

Od kdy je Laichterův dům památkově chráněn?

Budova Sokola Pražského
V únoru 1862 byl založen Tělocvičný spolek pražský, později nazvaný Sokol. Aby nemusel cvičit v pronajatých prostorech, bylo třeba postavit vlastní tělocvičnu.

Kdo financoval nákup pozemku a výstavbu první sokolovny?