Kvízové otázky

Kvízové otázky, pomocí kterých si můžete otestovat své znalosti historie a kultury Prahy 2. Vysvětlivky k odpovědím a odkazy dále do Encyklopedie pomůžou k rozšíření Vašich znalostí. 

Vyzkoušejte si tematické kvízy zde.

Zobrazuji 1 - 9 z celkového počtu 9 položek.
František Dittrich
Zhruba v polovině 19. století působila v Podskalí výrazná osobnost. Muž, který se z plavce vypracoval až na úspěšného obchodníka se dřevem, organizátora, politika. Stál u zrodu různých organizací včetně dnešní Pražské paroplavební společnosti.

Víte, jak se jmenoval zakladatel Pražské společnosti pro paroplavbu, pozdější primátor Prahy?

Na konci 19. a na začátku 20. století došlo k výrazné přeměně a rozvoji Nuslí.

Víte, jak se jmenoval starosta, který se nejvíce zasloužil o rozkvět Nuslí?

Historie Vyšehradu sahá hluboko k bájným počátkům českých dějin. Za Přemyslovců byl i jakousi protiváhou Pražského hradu.

Víte, který kníže založil Vyšehradskou kapitulu?

Jan Prokopec
Vyšel ze skromných poměrů, vyučil se sekerníkem (tesař specializovaný na výrobu mlýnských strojů). Vypracoval se, založil továrnu na mlýnská zařízení. Od roku 1874 byl zastupitelem Královských Vinohrad, od roku 1885 náměstkem starosty, v roce 1892 se stal starostou.

Víte, jak se jmenoval továrník a politik, který byl ve funkci starosty Královských Vinohradv roce 1893 při vysvěcení chrámu Sv. Ludmily?

Alois Bureš
Pocházel z chudé rodiny, začínal jako zedník, vypracoval se na úspěšného stavitele a politika. Na Královských Vinohradech byl v městském zastupitelstvu od roku 1878, o čtyři roky později náměstkem starosty a v roce 1912 se stal starostou.

Víte, jak se jmenoval stavitel a politik, který se významně zasloužil o rozvoj Královských Vinohrad a ve funkci starosty zažil vznik samostatné republiky?

Antonín Turek
Rada Královských Vinohrad ve snaze řídit rozvoj města obsadila od roku 1899 funkci vrchního stavebního inženýra s titulem stavebního rady. Ten se mj. podepsal pod vznikem významných vinohradských staveb.

Víte, kdo byl od roku 1899 vrchním inženýrem a stavebním radou Královských Vinohrad?

Královské Vinohrady prosluly po svém vzniku také výrobou masa a uzenin. Dařilo se zde hned několika úspěšným podnikatelům v tomto oboru.

Víte, jak se jmenoval podnikatel, který v místě bývalé usedlosti Zvonařka vybudoval závod proslulý mj. výrobou pražské šunky?

Kněz, politik, vlastenec, byl činný i literárně. Svým úsilím již jako kanovník kapituly přispěl k obnově a rozvoji Vyšehradu (dostavba baziliky, sady, knihovna, hrobka Slavín, připojení k Praze aj.). Později, již jako probošt, zde přivítal v roce 1907 i císaře Františka Josefa I.

Víte, jak se jmenoval kněz, který již jako kanovník kapituly významně přispěl k rozvoji Vyšehradu a jako probošt působil na počátku 20. století?

Josef Mocker
Kostel resp. bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě má dlouhou a bohatou historii, která souvisí s historií Vyšehradské kapituly. Stojí v místech původní románské baziliky. Byl několikrát poničen a přestavován - v době gotiky, baroka i na přelomu 19. a 20. století.

Víte, jak se jmenoval architekt a stavitel, který navrhl současnou novogotickou podobu této dominanty Vyšehradu?