Kvízové otázky

Kvízové otázky, pomocí kterých si můžete otestovat své znalosti historie a kultury Prahy 2. Vysvětlivky k odpovědím a odkazy dále do Encyklopedie pomůžou k rozšíření Vašich znalostí. 

Vyzkoušejte si tematické kvízy zde.

Zobrazuji 1 - 16 z celkového počtu 19 položek.
Karel IV. měl smysl pro křesťanskou symboliku a nechal údajně vybudovat některé stavby jako požehnání novému městu.

Víte, o jakou stavbu nebo stavby se jedná?

Novoměstksá radnice
Dominantou Novoměstské radnice je věž, která byla dostavěna téměř po sto letech od založení radnice. Je z ní úchvatný výhled na Prahu a při výstupu na ochoz si lze prohlédnout výstavu v Galerii ve věži.

Víte, jak zhruba vysoká je věž Novoměstské radnice?

Kněz, aktivní spisovatel, člen Matice české, vyučoval i na gymnáziu. Vlastenec, který si za politické aktivity dokonce odpykal dva měsíce žaláře. Od roku 1860 působil jako kanovník na Vyšehradě. Roku 1870 se stal proboštem.

Víte, jak se jmenoval probošt, který inicioval novogotickou přestavbu kapitulního kostela sv. Petra a Pavla na Vyšehradě?

Rotunda sv. Longina
Rotundy jsou jedny z nejstarších církevních staveb raného středověku. V Praze jich je několik. Jedna z nich na Novém Městě.

Víte, jaké jméno nese rotunda na Novém Městě, v blízkosti kostela sv. Štěpána?

Podskalí prošlo na počátku 20. století rozsáhlou asanací. Staré domy byly zbourány, byly postaveny nové. Břeh Vltavy byl upraven a Vyšehradskou skálou byl proražen tunel.

Víte, která nejznámější stavba starého Podskalí zůstala bourání ušetřena?

Josef Dietzler, Novoměstská radnice, 1741 (převzato z Josef Hrubeš, Novoměstská radnice, 2000)
Radnici založil Karel IV. spolu s Novým Městem. Správa města zde fungovala do spojení čtyř pražských měst roku 1784. Poté měla budova různá využití. Dnes slouží jako významné kulturní zařízení Prahy 2. 

Víte, jaké využití měla budova Novoměstské radnice od konce 18. století po mnoho desetiletí?

Nové Město, znak
Karel IV. postupoval při budování Nového Města pražského podle promyšleného konceptu. Na obvodu města vyrostly hradby 3,5 km dlouhé, 6-10m vysoké s 21 věžemi a 4 branami.

Víte, jak dlouho trvala výstavba novoměstských hradeb?

klášter Emauzy
Území Nového Města je památkově chráněno nejen plošně (Pražská památková rezervace, UNESCO), ale na jeho území leží téměř stovka památkově chráněných objektů - kulturních památek. Ty nejvýznamnější jsou označeny jako národní kulturní památka (NKP).

Víte, kolik národních kulturních památek se nachází na území Nového Města v Praze 2?

Vchod z Vodičkovy ulice s etalonem
Na východní stěně Novoměstské radnice do Vodičkovy ulice je umístěn železný etalon udávající velikost staročeské délkové jednotky.

Víte, jaká stará délková jednotka má svůj etalon umístěný na stěně Novoměstské radnice?

dům U Pěti králů
Současný dům U Pěti králů na rohu ulic Vyšehradská a Na Hrobci byl postaven na místě stejnojmenného barokního domu.

Víte, podle čeho získal dům své jméno?

Na Novém Městě bývaly slavné hostince, kde se též vařilo pivo. Některé se proměnily, jiné zanikly zcela.

Víte, jak se dříve jmenoval dům na Karlově náměstí, kde sídlil Černý pivovar?

Dům U Tří božích bojovníků
Dům U Tří božích bojovníků v Plavecké ulici nese název podle bust tří historických osobností na fasádě, bojovníků za pravdu a svobodu českého národa

Víte, která osobnost v trojici není?

Limnigraf na Výtoni
Limnigraf na Výtoni je zajímavou secesní stavbou sloužící technickým účelům. Připomíná zahradní altán. Vznikl v r. 1907 v souvislosti se stavbou podskalského úseku dnešního Rašínova nábřeží.

Víte, jaký byl hlavní účel limnigrafu?

Leopoldova brána v červnu 2003 (Foto M. Polák)
Součástí opevnění Vyšehradu jsou i brány. Z nejstarší gotické brány Špička se dochoval pouze zlomek. Dalšími třemi branami stále můžeme procházet.

Víte, která z vyšehradských bran je nejzdobnější?

Odbornost a um jsou zapotřebí v každém oboru, i v potravinářství. Dříve se vzdělávaly budoucí hospodyňky, dnes jde o celý technologický obor.

Víte, ve které ulici sídlí střední škola se specializací na potravinářské technologie?

Vyšehradský tunel
Zboření starých domů a ulic v Praze a výstavba nových zasáhla více oblastí v centru města. Asanace se nevyhnula ani Podskalí, které přišlo o svůj starý ráz obce spjaté s řemesly u Vltavy. Součástí přeměn bylo i proražení tunelu Vyšehradskou skálou a vybudování nového nábřeží .

Víte, ve které dekádě došlo k vybudování Vyšehradského tunelu a nového nábřeží?

Stránky