Kvízové otázky

Kvízové otázky, pomocí kterých si můžete otestovat své znalosti historie a kultury Prahy 2. Vysvětlivky k odpovědím a odkazy dále do Encyklopedie pomůžou k rozšíření Vašich znalostí. 

Vyzkoušejte si tematické kvízy zde.

Zobrazuji 1 - 16 z celkového počtu 24 položek.
Kněžna sv. Ludmila
Vratislav, mladší syn Ludmily, se ujal vlády po smrti svého bratra Spytihněva. Vládl kratší dobu než předchůdce.

Víte, ve kterém roce zemřel kníže Vratislav?

Kněžna sv. Ludmila
Ludmila je nejen patronkou České země, ale i několika dalších profesí a rolí, včetně vinařů. V době Ludmily docházelo k rozvoji vinic, zejména na Mělnicku.

Víte, jaká potřeba nejspíš vyvolala rozvoj vinařství?

Kněžna sv. Ludmila
Bořivoj s Ludmilou měli šest potomků, z toho známí jsou knížata Spytihněv a Vratislav. Václav byl vnuk Ludmily.

Víte, kdo byl otcem Václava?

Kněžna sv. Ludmila
Bořivoj s Ludmilou vládli ve středních Čechách v době silných a soupeřících sousedů. Ze západu to byla Franská říše, z východu Velkomoravská říše. Bořivoj se stal spojencem Moravy.

Víte, jak se jmenoval vládce Moravy v době Bořivojově?

Kněžna sv. Ludmila
Území ve středních Čechách ovládané Přemyslovci (doména) bylo v době Ludmily a jejího syna Spytihněva vymezeno soustavou hradišť (opevněných sídel) ve vzdálenosti zhruba do 30 km od Prahy (den jízdy na koni), na důležitých obchodních cestách.

Které z uvedených slovanských hradišť nebylo pod správou Přemyslovců?

Kněžna sv. Ludmila
Ludmila byla pohřbena na Tetíně. Její ostatky však byly později jejím vnukem knížetem Václavem přeneseny z Tetína do Prahy.

Víte, kam nechal kníže Václav přenést ostatky Ludmily?

Kněžna sv. Ludmila
Vznik silných státních útvarů byl v raném středověku spojen s šířením křesťanství. Do Čech proniklo z Moravy, kam na pozvání knížete Rostislava, Svatoplukova předchůdce, přišli z Byzantské říše roku 863 učení misionáři, bratři Cyril a Metoděj pocházející z řecké Soluně. Zaváděli na Moravě slovanskou liturgii i písmo.

Víte, jak se jmenoval kněz, od něhož při návštěvě velkomoravského vládce Svatopluka přijal křest kníže Bořivoj?

Kněžna sv. Ludmila
Panovníci v raném středověku umírali převážně v boji, ale mohli být i obětí vraždy v boji o moc. Nedožívali se obvykle vysokého věku, jako dnes. Například Bořivoj zemřel ve věku 36 let.

Víte, který z uvedených knížat zemřel jako nejmladší?

Kněžna sv. Ludmila
Hradisko Budeč (severozápadně od Prahy, u obce Zákolany) bylo jedním z opěrných bodů přemyslovského státu. Do historia a povědomí vstoupilo díky své zvláštní roli spojené s Ludmiliným vnukem Václavem.

Víte, jakou roli měla Budeč ve spojení se sv. Václavem?

Kněžna sv. Ludmila
Historický odkaz velkých postav dějin žije i v oblibě jejich jména, která dávají rodiče dětem. Určitě i vy znáte nějakou Ludmilu, Lídu, Lidušku, Lidku apod.

Víte, na jaké pozici pomyslného žebříčku křestních jmen v celé české populaci se nachází Ludmila? (v roce 2016)

Kněžna sv. Ludmila
Ludmila se po smrti Vratislava v únoru 921 stáhnula z politiky a uchýlila se na hradisko Tetín. Ani pobyt v ústraní ji však však neuchránil od mučednické smrti z rukou vrahů vyslaných snachou Drahomírou.

Víte, kdy byla Ludmila zavražděna?

Kněžna sv. Ludmila
Svatá Ludmila je často zobrazována se závojem, s knihou, knížecí korunou, s malým chlapcem nebo jinými postavami. To vše má určitou symboliku.

Víte, proč je Ludmila často zobrazována se závojem? Ten představuje …

Kněžna sv. Ludmila
Ludmila je často zobrazována s postavou malého chlapce, kterým je její vnuk Václav. Ludmila Václava údajně vychovávala a dbala o jeho vzdělávání. Spojuje je i to, že oba zemřeli mučednickou smrtí. Později byli svatořečeni a stali se patrony české země.

Víte, kolik asi bylo Václavovi v době smrti Ludmily?

Kněžna sv. Ludmila
V 19. století, v době sílícího uvědomování české historie, byl znovu posilován kult českých patronů sv. Václava a sv. Ludmily a počátků české státnosti. Čeští umělci, učenci i politici se přičinili o řadu ztvárnění sv. Václava a sv. Ludmily v podobě soch a vyobrazení, ale i o užití v pojmenování míst a staveb v celé zemi. Některá najdeme i na území nynější Prahy 2.

Víte, kolik míst v Praze 2 má připomínku sv. Ludmily v podobě soch, vyobrazení či názvů?

Kněžna sv. Ludmila
Za života Ludmily došlo k přesídlení Přemyslovců z Levého Hradce do Prahy a vybudování opevněného hradiska na návrší, v místech dnešního Pražského hradu.

Víte, který kníže nechal v Praze vybudovat hradisko a přesunul sem knížecí sídlo, centrum rodícího se českého státu?

Kněžna sv. Ludmila
Uděláme odbočku na Vyšehrad a v čase do doby o 150 let mladší. Přemyslovský kníže Vratislav II. založil v roce 1070 Vyšehradskou kapitulu i s kostelem a zřídil na Vyšehradě své panovnické sídlo. Šlo o taktický krok ve sporu o moc s bratrem Jaromírem, který se měl stát pražským biskupem. Vyšehradská kapitula byla totiž podřízena přímo Římu a papeži.

Víte, jaké prvenství v českých dějinách získal Vratislav II.? (v roce 1085)

Stránky