Kvízové otázky

Kvízové otázky, pomocí kterých si můžete otestovat své znalosti historie a kultury Prahy 2. Vysvětlivky k odpovědím a odkazy dále do Encyklopedie pomůžou k rozšíření Vašich znalostí. 

Vyzkoušejte si tematické kvízy zde.

Zobrazuji 1 - 16 z celkového počtu 24 položek.
Kněžna sv. Ludmila
Hradisko Budeč (severozápadně od Prahy, u obce Zákolany) bylo jedním z opěrných bodů přemyslovského státu. Do historia a povědomí vstoupilo díky své zvláštní roli spojené s Ludmiliným vnukem Václavem.

Víte, jakou roli měla Budeč ve spojení se sv. Václavem?

Kněžna sv. Ludmila
Po smrti Bořivoje, musela Ludmila (tehdy zhruba třicetiletá) zvládat postavení v čele rodu do doby, než se vlády ujal syn Spytihněv, v době Bořivojovy smrti sotva patnáctiletý.

Víte, jak asi dlouho stála Ludmila jako vdova v čele rodu Přemyslovců?

Kněžna sv. Ludmila
Za života Ludmily došlo k přesídlení Přemyslovců z Levého Hradce do Prahy a vybudování opevněného hradiska na návrší, v místech dnešního Pražského hradu.

Víte, který kníže nechal v Praze vybudovat hradisko a přesunul sem knížecí sídlo, centrum rodícího se českého státu?

Kněžna sv. Ludmila
Ludmila byla pohřbena na Tetíně. Její ostatky však byly později jejím vnukem knížetem Václavem přeneseny z Tetína do Prahy.

Víte, kam nechal kníže Václav přenést ostatky Ludmily?

Kněžna sv. Ludmila
Panovníci v raném středověku umírali převážně v boji, ale mohli být i obětí vraždy v boji o moc. Nedožívali se obvykle vysokého věku, jako dnes. Například Bořivoj zemřel ve věku 36 let.

Víte, který z uvedených knížat zemřel jako nejmladší?

Kněžna sv. Ludmila
Bořivoj s Ludmilou žili na Levém Hradci. Kromě role v hospodářství bylo důležitým úkolem Ludmily přivést na svět dědice knížecí moci.

Víte, kolik a jakých potomků měli podle legend Bořivoj s Ludmilou?

Kněžna sv. Ludmila
Ludmila je nejen patronkou České země, ale i několika dalších profesí a rolí, včetně vinařů. V době Ludmily docházelo k rozvoji vinic, zejména na Mělnicku.

Víte, jaká potřeba nejspíš vyvolala rozvoj vinařství?

Kněžna sv. Ludmila
Uděláme odbočku na Vyšehrad a v čase do doby o 150 let mladší. Přemyslovský kníže Vratislav II. založil v roce 1070 Vyšehradskou kapitulu i s kostelem a zřídil na Vyšehradě své panovnické sídlo. Šlo o taktický krok ve sporu o moc s bratrem Jaromírem, který se měl stát pražským biskupem. Vyšehradská kapitula byla totiž podřízena přímo Římu a papeži.

Víte, jaké prvenství v českých dějinách získal Vratislav II.? (v roce 1085)

Kněžna sv. Ludmila
Bořivoj s Ludmilou měli šest potomků, z toho známí jsou knížata Spytihněv a Vratislav. Václav byl vnuk Ludmily.

Víte, kdo byl otcem Václava?

Kněžna sv. Ludmila
Svatá Ludmila je často zobrazována se závojem, s knihou, knížecí korunou, s malým chlapcem nebo jinými postavami. To vše má určitou symboliku.

Víte, proč je Ludmila často zobrazována se závojem? Ten představuje …

Kněžna sv. Ludmila
V raném středověku se nevedly matriky a písemných záznamů bylo poskrovnu. Rozvíjely se až s křesťanstvím. Historici tak jsou odkázáni především na legendy, které vznikaly později a na archeologické vykopávky. Místo i rok narození tak často nelze určit s úplnou jistotou. Ledacos však lze vyloučit.

Víte, odkud Ludmila NEpocházela?

Kněžna sv. Ludmila
Vznik silných státních útvarů byl v raném středověku spojen s šířením křesťanství. Do Čech proniklo z Moravy, kam na pozvání knížete Rostislava, Svatoplukova předchůdce, přišli z Byzantské říše roku 863 učení misionáři, bratři Cyril a Metoděj pocházející z řecké Soluně. Zaváděli na Moravě slovanskou liturgii i písmo.

Víte, jak se jmenoval kněz, od něhož při návštěvě velkomoravského vládce Svatopluka přijal křest kníže Bořivoj?

Kněžna sv. Ludmila
Bořivoj s Ludmilou vládli ve středních Čechách v době silných a soupeřících sousedů. Ze západu to byla Franská říše, z východu Velkomoravská říše. Bořivoj se stal spojencem Moravy.

Víte, jak se jmenoval vládce Moravy v době Bořivojově?

Kněžna sv. Ludmila
Počátky knížecího rodu Přemyslovců sahají podle bájí až k Přemyslu Oráčovi, kterého si vzala za manžela Krokova dcera Libuše. O několik generací později jiný přemyslovský kníže uzavřel sňatek s Ludmilou.

Víte, jak se jmenoval první historicky doložený přemyslovský kníže, který si vzal Ludmilu za ženu?

Kněžna sv. Ludmila
V 19. století, v době sílícího uvědomování české historie, byl znovu posilován kult českých patronů sv. Václava a sv. Ludmily a počátků české státnosti. Čeští umělci, učenci i politici se přičinili o řadu ztvárnění sv. Václava a sv. Ludmily v podobě soch a vyobrazení, ale i o užití v pojmenování míst a staveb v celé zemi. Některá najdeme i na území nynější Prahy 2.

Víte, kolik míst v Praze 2 má připomínku sv. Ludmily v podobě soch, vyobrazení či názvů?

Kněžna sv. Ludmila
Hold Svaté Ludmile vzdávali v 19. století ve své tvorbě nejen umělci z řad sochařů a malířů, ale stala se inspirací i pro hudební skladatele.

Víte, který náš hudební skladatel napsal v 80. letech 19. století oratorium Svatá Ludmila?

Stránky