Kvízové otázky

Kvízové otázky, pomocí kterých si můžete otestovat své znalosti historie a kultury Prahy 2. Vysvětlivky k odpovědím a odkazy dále do Encyklopedie pomůžou k rozšíření Vašich znalostí. 

Vyzkoušejte si tematické kvízy zde.

Zobrazuji 1 - 16 z celkového počtu 23 položek.
Praha 2, území
Historické jádro Prahy - Pražská památková rezervace - je od roku 1992 zapsána na seznam Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Jaká část Prahy 2 spadá do Pražské památkové rezervace?

Císařské otisky stabilního katastru 1842
Důvody pro rozdělení některých dříve samostatných měst byly různé, včetně politických. Nejhůře to v roce 1960 odnesly Vinohrady.

Víte, do kolika městských částí bylo rozděleno území Vinohrad (včetně drobných částí)?

Znak Praha 2
Městské části Prahy jsou různě velké. Například největší Praha 6 má rozlohu 40,86 km2, nejméně mají Petrovice 1,79 km2.

Víte, jakou rozlohu má území městské části Praha 2?

Praha 2, území
Administrativní členění Prahy procházelo vývojem. Území se rozrůstalo, pro části města se používalo se různé označení, měnily se správní hranice.

Víte, od kdy platí současné vymezení administrativních hranic Prahy 2?

Znak Praha 2
Do současných administrativních hranic Prahy 2 spadají 4 dříve samostatná města, dnes katastrální území. Celá nebo jen jejich části.

Víte, kolik původních samostatných měst (dnes KÚ) leží v Praze 2 celých?

Ulice v Praze 2 mají délku od několika desítek metrů až po více než kilometr. Ty krátké projdete na pár desítek kroků.

Víte, která ulice v Praze 2 je nejkratší?

Počet obyvatel obce či městské části je důležité číslo. Nejen pro zajištění infrastruktury (školy, zásobování, doprava aj.). Je klíčem i při jiných záležitostech správy obce (finance, volby aj.). Demografické údaje sleduje a každoročně publikuje Český statistický úřad.

Víte, kolik má Praha 2 přibližně obyvatel? (stav k 31.12. 2019)

Území Prahy 2 je složeno ze čtyř katastrálních území, respektive jejich částí. Nové Město, Nusle, a Vinohrady, jejichž části leží i v jiných MČ. Vyšehrad leží v Praze 2 celý.

Víte, které katastrální území tvoří nejmenší část plochy Prahy 2?

Největším pražským parkem je Stromovka s rozlohou 90,8 ha. Ale některé parky Prahy 2 také nejsou malé.

Víte, který park v Praze 2 je největší?

Vltava je s délkou 430 km nejdelší řekou na území Čech. Z toho Prahou protéká v délce 31 km. Část z toho i po hranici Prahy 2.

Víte, jakou délku toku Vltavy lze započítat k území Prahy 2?

Vltava, Podskalí a Praha 2 k sobě nerozlučně patří. Na území Prahy 2 má Vltava i jeden ze svých pražských rekordů.

Víte, jaké z "pražských nej" má Vltava na území Prahy 2?

Dobré vztahy se sousedy je vhodné udržovat i u městských částí. Ostatně s některými se dělíme o katastrální území.

Víte, s kolika dalšími městskými částmi sousedí Praha 2

Některé ulice v Praze 2 jsou tak dlouhé, že je za 5 minut určitě neprojdete. A můžete pokračovat někdy i v sousední městské části.

Víte, která ulice v Praze 2 je nejdelší?

Změny v počtu obyvatel mohou být přirozené (narození, zemřelí) nebo v důsledku stěhování (přistěhovalí, vystěhovalí). V Praze 2 jsou relativní změny v obou případech v průměru za poslední roky podobné.

Víte, jak se v Praze 2 liší absolutní počty v obou případech? Tedy například počty narozených dětí ve srovnání s počty přistěhovalých obyvatel.

Rašínovo nábřeží (autor fotografie: Milan Polák)
Místo Prahy 2 s nejmenší nadmořskou výškou leží pochopitelně u Vltavy. Jde o náplavku na Rašínově nábřeží.

Víte, jakou nadmořskou výšku má nejnižší bod Prahy 2?

Praha 2 má ze všech pražských městských částí NEJVĚTŠÍ hustotou obyvatelstva. Těsně druhá je sousední Praha 3.

Víte, kolik obyvatel žije v Praze 2 na jednom čtverečním kilometru?

Stránky