Den válečných veteránů, vzpomínkové akce na náměstí Míru (Vinohrady)

Den válečných veteránů, 11. listopad, je den věnovaný památce válečných veteránů. Datum je zvoleno k ukončení 1. světové války v roce 1918. Celosvětově se slaví jako den veteránů nebo Den vzpomínek. Od roku 2001 je významným dnem ČR. Praha 2 založila tradici vzpomínkových akcí k tomuto dni na náměstí Míru v roce 2015.

Dne 11. listopadu 1918 bylo u severofrancouzského města Compiègne podepsáno příměří mezi Spojenci a Německem. Tím byly na západní frontě ukončeny boje 1. světové války. Hlavními signatáři příměří byli vrchní velitel spojeneckých sil maršál Ferdinand Foch (pozn.: jeho jméno nesla v letech 1920 – 1940 dnešní Vinohradská třída v Praze 2) a německý zástupce Matthias Erzberger.

Již při prvním výročí konce 1. světové války proběhly 11. listopadu vzpomínkové akce v Londýně, Paříži i dalších městech dohodových států. Americký prezident Woodrow Wilson téhož roku oficiálně vyhlásil 11. listopad Dnem příměří. Oficiálním svátkem se stal v roce 1926. Roku 1954 přejmenoval Kongres Den příměří na Den veteránů. Ve Spojeném království je tento den připomínán jako Den vzpomínek (Remembrance Day). Vždy nejbližší neděle 11. listopadu je pak Nedělí vzpomínek (Remembrance Sunday).

Symbolem Dne veteránů se stal květ vlčího máku. To má svůj původ v básni Na flanderských polích, kterou v roce 1915 napsal kanadský chirurg John McCrae, jenž sloužil na západní frontě, nedaleko belgického města Ypres. Vlčí mák pak byl použit jako symbol pro padlé vojáky 1. světové války a v roce 1921 se stal symbolem pro sbírku na pomoc válečným veteránům a invalidům.

V České republice, resp. v Československu, dlouho převládalo v širším povědomí jiné datum související s koncem první světové války, a to datum vzniku republiky 28. října 1918. Nicméně, v novodobých dějinách se i ČR stále více zapojuje k uctění  válečných veteránů právě 11. listopadu. Od roku 2001 je Den válečných veteránů státem uznaným významným dnem ČR. Různé organizace pořádají akce spojedné s tímto dnem, včetně veřejných sbírek (např. Vojenský fond solidarity, Post Bellum - projekt Paměť národa).

Městská část Praha 2, jako jedno z prvních míst v ČR, založila z iniciativy starostky Jany Černochové tradici každoročních vzpomínkových akcí ke Dni válečných veteránů na náměstí Míru (pozn.: dříve Purkyňovo náměstí bylo v r. 1926 přejmenováno na Mírové nám. na počest mírového uspořádání po 1. světové válce. Jména měst a zemí Dohody nesou i okolní ulice). Na náměstí Míru jsou vzpomínáni nejen váleční veteráni a padlí hrdinové obou světových válek, ale i vojáci ze současných zahraničních misí. V rámci celodenní akce je zřízeno pietní místo se symbolickými kříži a vlčími máky, probíhají osvětové aktivity včetně výstav a ukázek bojové techniky i pro nejmladší generaci. Den uzavírá pietní mše v kostele sv. Ludmily. Na akci spolupracují další organizace (Sdružení válečných veteránů ČR, Armáda ČR, Vojenský historický ústav, Československá obec legionářská, Klub vojenské historie aj.).  Akce se tradičně účastní základní školy z Prahy 2, které přispívají i kulturním programem. Hrdiny, kteří za vlast nasazovali svůj život, připomínají v Praze 2 také četné památníky, pamětní desky aj. Další informace najdete i v této Encyklopedii.

Pozn.: v roce 2020 byl rozsah akce přizpůsoben opatřením proti Covid 19.

Galerie: 
Katastrální území
Datum
11.11.1918 (105 let)

Datum: stanoveno k ukončení 1. světové války 11.11.1918

Symbol: květ vlčího máku

Oslavy/pietní akce:
Svět oficiálně od r. 1926 
Významný den ČR od r. 2001
AKce v Praze 2 od r. 2015

Adresa
náměstí Míru
12000 Praha 2
Česká republika
50° 4' 31.1196" N, 14° 26' 9.8232" E
Zvětšit mapu
Datum poslední aktualizace: 8.11.2023 15:31
Datum vytvoření: 7.11.2020 22:18

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?