Činžovní dům č.p. 407 (Nové Město)

Z let 1912–1913 pochází pozdně secesní činžovní dům od stavitele Miroslava Buriánka. Čtyřpatrová stavba se nachází na Rašínově nábřeží 36 a byla vystavěna pro továrníka Aloise Všetečku. Na fasádě domu jsou patrné i kubistické prvky.

Historie

Roku 1912 si nechal továrník Alois Všetečka navrhnout nájemní dům od architekta Miroslava Buriánka. Parcela pro výstavbu byla vybrána na místě dřívějšího barokního domu U Černého orla. Stalo se tak v průběhu asanace Podskalí probíhající na přelomu 19. a 20. století.

Popis

Trojtraktový dům je vystaven na obdélném půdorysu. Hladkou uliční fasádu pětipodlažního domu tvoří šest okenních os. Průčelí je členěno mělkými segmentovými arkýři, probíhajícími od druhého do čtvrtého patra. Vstup do domu rámují dva polygonální pilíře s geometrickými hlavicemi, které se opakují po stranách středového mělkého dvojosého rizalitu. Ten je v prvním patře v nadpraží mezi okny dekorován reliéfními obrazci. Ve středu s dvěma figurami. V druhém patře ve střední části domu je vystavěn balkon s plným zábradlím se zdobnou mříží a geometricky profilovanými pilíři, které vynášejí balkon třetího patra. Ten je obehnán nízkou balustrádou. Meziokenní prostory čtvrtého patra dekorují iónské polosloupky. Nad tím vším vyzvedá profilovaná korunní římsa střešní patro se zděnými vikýři. Dva postranní završuje pravoúhlý překlad a střední dva trojúhelný štít s reliéfním vlysem.
Secesní výzdoba se nachází také v interiéru budovy v podobě dekoru litinového schodištního zábradlí, dlažby a krajinomalby na skleněné výplni balkonu v prvním patře. Vstupní prostor zdobí štuková výzdoba stěn a stropu.
Dvorní fasáda s balkony se secesními vitrajemi je jinak hladká.

Současnost:

V přízemí domu se v současnosti nachází železářství a masážní salon. 

Dům je památkově chráněn od roku 1994.

Galerie: 
Katastrální území

UMÍSTĚNÍ: Rašínovo nábřeží 36, Praha 2-Nové Město

STAVITEL: Miroslav Buriánek

VÝSTAVBA: 1912–1913

Adresa
Rašínovo nábřeží 407/36
12000 Praha 2 - Nové Město
Česká republika
50° 4' 7.5612" N, 14° 24' 54.4464" E
Odkazy a literatura:
Růžena Baťková ed., Umělecké památky Prahy. Nové Město‒Vyšehrad, Praha 1998
Datum poslední aktualizace: 19.10.2022 15:54
Datum vytvoření: 26.11.2019 10:42

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?