Deska se znakem na věži. Foto Milan Polák, r. 2020

Novoměstská radnice (Nové Město)

Znak na Novoměstské radnici

Na přední, jižní stěně téměř sedmdesátimetrové věže Novoměstské radnice směrem do Karlova náměstí je umístěna kamenná deska se znakem Nového Města od císaře Ferdinanda III.

Na jižní straně radniční věže směrem do Karlova náměstí se nachází nenápadná kamenná pamětní deska. Byla sem instalována v roce 1651. Je mezi zamřížovanými okny ve výši prvního patra.

V roce 1516 přistoupilo Nové Město k úpravě radnice, ale kvůli nedostatku finančních prostředků se opravy protahovaly. V roce 1518 došlo k opětnému spojení Starého a Nového Města a v budově radnice, které se od té doby říkalo „hořejší“, byl umístěn šestipanský úřad, rozšířený posléze na deset členů. V květnu 1520 se opět začalo za Ludvíka Jagellonského přestavovat. Věž byla přestavěna v letech 1520–1526 a byla v ní vytvořena nová raně renesanční okna. Také byl zazděn průchod věží v této jižní části. V červenci 1559 však udeřil do radniční věže blesk a byl zničen krov věže, orloj se zvonem a vyhořela i síň radních. Opravy tehdy vydatně finančně podpořil i císař. Na jižním průčelí věže byl během oprav umístěn nový veliký orloj. Ten byl nakonec odstraněn na konci 18. století.

O dvě poschodí níž pod orlojem byl v roce 1651 mezi renesančními okny v prvním patře věže umístěn nový upravený kamenný znak Nového Města, který se pak od poloviny 17. století používal. Součástí byly dvě orlice a koruna s jablkem a křížkem. Nad znakem je iniciála „ F III“. Pod znakem je latinský nápis: „Caesare Ferdinando Faelicia Sceptra Tenente Haec NeoPraga Svae Retulit Monvmenta Fidei. M.D.C.LI“   V češtině: "Na památku věrnosti Nového Města za šťastné vlády císaře Ferdinanda. 1651." Jde o polepšený znak Nového Města pražského z roku 1649 (listina vydaná 3. 5. 1649 v Prešpurku, za statečnost Novoměstských při obraně před Švédy v roce 1648).

V té době byl císařem Ferdinand III. Habsburský (1608–1657). Ve druhé polovině 17. století probíhaly další četné drobné opravy věže a celé Novoměstské radnice.

V době vlády Ferdinanda III. byly české země nejvíce postiženy třicetiletou válkou. Císař pokračoval v upevňování moci a rekatolizační politice svého otce Ferdinanda II., ale mírněji a naopak usiloval o konsolidaci poměrů. Za jeho vlády, v „době temna“, vznikly první soupisy obyvatelstva podle náboženského vyznání a nadto vytvořil první katastr – soupis všech obcí, tzv. berní rulu. Díky jemu byla opět sjednocena pražská Karlova univerzita, když ji vyňal z moci jezuitů, a spojil ji s jezuitskou kolejí v Klementinu. Vznikla tak Karlo-Ferdinandova univerzita, která se postupně měnila ve státní vzdělávací instituci. Ovšem r. 1646 nechal odvézt z Prahy do Vídně české korunovační klenoty, které sem byly vráceny až za Františka Josefa I. v roce 1867. Ferdinand III. mluvil sedmi jazyky, dobře ovládal i češtinu a dokonce česky zpíval Svatováclavský chorál v katedrále sv. Víta. Věnoval se hudbě, sám je autorem několika duchovních skladeb – Stabat Mater a Miserere. Psal i básně. Na Staroměstském náměstí v Praze dal r. 1650 postavil Mariánský sloup, který byl po odstranění zase obnoven v roce 2020.

Z doby jeho vlády pochází řada městských znaků, mezi jinými i znak Nového Města. Znak města Prahy vylepšil obměnou paží třímající tasený meč jako uznání za statečný boj Pražanů se Švédy.

Galerie: 
Novoměstská radnice. Foto Milan Polák, r. 2020
Znak je umístěn v prvním patře mezi okny (foto Dagmar Broncová, 2020)
Císař Ferdinand III. Habsburský
Katastrální území

Název: Novoměstská radnice – znak – Císař Ferdinand III.

Umístění: Karlovo náměstí

Text na desce: Caesare Ferdinando Faelicia Sceptra Tenente Haec NeoPraga Svae Retulit Monvmenta Fidei. M.D.C.LI. (Na památku věrnosti Nového Města za šťastné vlády císaře Ferdinanda. 1651)

Provedení: kámen

Datum instalace: 1651

Adresa
Karlovo náměstí
Vodičkova 1/1
12000 Praha 2
Česká republika
50° 4' 41.5704" N, 14° 25' 16.8564" E
Zvětšit mapu
Odkazy a literatura:
POHL, Walter, VOCELKA, Karl: Habsburkové. Graz-Wien-Köln Verlag Styria : 1993.
Datum poslední aktualizace: 29.4.2021 12:14
Datum vytvoření: 10.12.2020 20:07

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?