Pamětní deska Otakara Srdínka (Foto M.Polák, prosinec 2020)

Otakar Srdínko, Purkyňův ústav, Albertov 2048/4 (Nové Město)

Český lékař, vědec a agrární politik

Profesor Otakar Srdínko se narodil 1. ledna 1875 ve Svobodných Dvorech u Hradce Králové a zemřel 21. prosince 1930 v Praze.

Otakar Srdínko náleží mezi naše významné vědce v oboru histologie a embryologie. Už dva roky po promoci na lékařské fakultě české části Karlo-Ferdinandově university se stal v roce 1901 docentem a opět let později mimořádným profesorem. Od roku 1912, respektive 1915 stál v čele histologického a poté i embryologického ústavu lékařské fakulty. Je autorem celé řady odborných spisů, z nichž vyniká Učebnice embryologie člověka a obratlovců (1911, 1920, 1927) o níž poznamenává Ottův slovník naučný, že to byla první slovanská učebnice tohoto oboru. Neméně závažné bylo rovněž Srdínkovo působení ve školství. Stál u zrodu Ústředního spolku vysokoškolských učitelů a výrazně se podílel na založení nových univerzit v Brně a Bratislavě. Stál i u zrodu Purkyňova ústavu na Albertově v Praze. Otakar Srdínko byl rovněž významným politikem. Již před první světovou válkou byl blízkým spolupracovníkem Antonína Švehly, v závěru války se stal členem Národního výboru a po vzniku Československa zasedl v parlamentu. V letech 1925–1926 zastával funkci ministra školství a osvěty ve Švehlově vládě, poté byl až do ustavení nové vlády v roce 1929 ministrem zemědělství ve Švehlově a později v Udržalově vládě.

Profesor Otakar Srdínko zemřel náhle v roce 1930 v pracovně Purkyňova ústavu, který miloval a o jehož založení se zasloužil. Jeho předčasná smrt oslabila realistické křídlo agrární strany a znamenala velkou ztrátu pro československou vědu a pedagogiku. V souladu s jeho přáním byla urna s jeho ostatky umístěna do schránky na mramorové pamětní desce ve vstupní hale Purkyňova ústavu. Schránka byla z budovy odstraněna v roce 1939, kdy byl ústav obsazen nacisty. Ostatky profesora Srdínka byly navráceny rodině a uloženy na Vinohradském hřbitově.

Slavnostního znovuodhalení Srdinkovy pamětní desky se dne 19. února 2013 zúčastnil i vnuk tohoto věhlasného vědce a pedagoga prof. Ing. Petr Zuna, CSc., D. Eng. h.c., proděkan pro zahraničí a vnější vztahy Fakulty strojní ČVUT.

Galerie: 
Umístění desky za vchodovými dveřmi (Foto M. Polák, prosinec 2020)
Katastrální území

Název: Otakar Srdínko

Umístění: Purkyňův ústav, Albertov 2048/4

Text: Ústav pro fysiologii, dobrodinci ústavu: Prof. Doktor medicíny (původně lat. medicinae universae doctor, zkratka MUDr. psaná před jménem) je akademický titul udělovaný absolventům vysoké školy v magisterském studijním programu v oblasti všeobecného lékařství. MUDr. Otakar Srdinko 1875–1930, profesor histologie a embryologie české lékařské fakulty UK, významný politik. Zasloužil se o založení Masarykovy a Komenského university. Vybudoval tento ústav v letech 1923–1925

Provedení: bílý mramor se zlatým a černým nápisem

Odhalení: 19. února 2013, v 15 hodin

Adresa
Albertov 4
12000 Praha 2
Česká republika
50° 4' 6.456" N, 14° 25' 23.0844" E
Zvětšit mapu
Datum poslední aktualizace: 19.1.2021 21:51
Datum vytvoření: 6.12.2020 11:48

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?