Certifikát, MČ Praha 2, Vorařská obec

Praha 2 převzala od mezinárodní asociace čestný titul Vorařská obec (Nové Město)

Díky dlouholeté tradici plavců a vorařů v Praze 2 v Podskalí, kterou udržuje spolek Vltavan, získala Praha 2 od Mezinárodní vorařské asociace čestný titul Vorařská obec. Titul byl schválen již v srpnu 2019. Certifikát spolu s vlajkou převzali zástupci městské části u příležitosti oslav 150. výročí založení spolku Vltavan.

Městská část Praha 2 dlouhodobě spolupracuje se spolkem Vltavan a spolu s ním si připomíná tradice spojeně s někdejším životem u Vltavy, typické pro dnes již zaniklé a proměněné Podskalí.

V Podskalí končívala od pradávna svoji pouť po Vltavě a jejích přítocích většina vorů, které plavily dřevo z jižních Čech a Šumavy. Podle písemné zmínky již roku 1088, za vlády krále Vratislava, se zde vytínalo clo z každého voru, který do Prahy připlul (odtud název Výtoň). Tento poplatek náležel Vyšehradské kapitule. Později byla postavena budova celnice na Výtoni, ve které je dnes muzeum voroplavby.

Díky této spolupráci a úctě ke svému kulturně historickému dědictví získala městská část Praha 2 na základě žádosti podané spolu se spolkem Vltavan od Mezinárodní vorařské asociace (The International Association of Timber-Raftsmen, IATR) na zasedání 15. 8. 2019 v rakouském Dellachu čestný titul Vorařská obec (Rafting-Village). Městská část, jež je Podskalím s historií vorařství úzce spjata, se tak zařadila mezi dvaadvacet obcí a měst z Německa, Francie, Španělska, Itálie, Slovinska, Litvy a České republiky, které se snaží tradici vorařského řemesla zachovat.

Slavnostní předání certifikátu a vlajky asociace se uskutečnilo až o dva roky později, u příležitosti oslav 150. výročí založení spolku Vltavan, nejstaršího fungujícího profesního spolku v Čechách. Spolek byl založen 11. června 1871 v pražském Podskalí v hostinci U Hejduků s názvem „Vzájemně se podporující spolek plavců, rybářů a pobřežných Vltavan“. Oslavy 150. výročí založení se však kvůli epidemii konaly v posunutém termínu 25. září 2021.

Vlastní oslavy započaly již ráno, kdy pražským Podskalím procházel tradiční krojovaný průvod Vltavanů s živou muzikou. Součástí oslav byly i pietní akce na památných místech, jako je pomník legionářů nebo místo, kde stávala hospoda U Hejduků, kde byl spolek založen. Zazněla také spolková píseň Na památku kamarádům, která se zpívá jen při slavnostních příležitostech. Vyvrcholením letošních oslav byl slavnostní ceremoniál, v rámci kterého došlo k předání certifikátu "Vorařská obec" a oficiální vlajky vorařské asociace. Ten se uskutečnil symbolicky na palubě parníku Vyšehrad.

Text na certifikátu Vorařská obec pro městskou část Praha 2 uvádí následující odůvodnění:

  • s ohledem na více než tisíciletou tradici splavování dřeva na českých řekách;
  • s ohledem na to, že většina vorových pramenů končila svou pouť po Vltavě a jejiích přitocích právě v Podskalí a jeho dřevařských ohradách;
  • s ohledem na to, že se přeprava dřeva a přeprava kulatiny a zboží po Vltavě používala po mnoho staletí;
  • s ohledem na to, že spolek „Vltavan“ byl v Podskalí založen již v roce 1871 především pro vzájemnou podporu svých členů v nesnázích;
  • s ohledem na to, že dnes primární funkce vzájemné podpory skončila, ale spolkové tradice pokračují;
  • s ohledem na to, že v roce 2015 byl spolek „Vltavan“ v Praze zapsán do Krajského seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury hlavního města Prahy;
  • s ohledem na to, že každých pět let se slaví výročí založení spolku, které je jednou z příležitostí, kdy se oblékne tradiční kroj a ukážou historické, téměř 150 let staré spolkové prapory

a se záměrem uctít všechny generace podskalských vorařů, šífařů a dřevařů, kteří zasvětili život řemeslným činnostem spojeným s vorařstvím a plavbou na řece
udílí Městské části Praha 2 čestný titul Mezinárodní vorařská obec.

IATR je přesvědčena, že obyvatelé Městské části Praha 2 a zvláště Podskalí budou uchovávat historii plavení dřeva, chránit tuto tradici a přenášet ji na budoucí generace.

Galerie: 
Vltavan 150, Vorařská obec
Vltavan 150, Vorařská obec
Vltavan 150, Vorařská obec
Vltavan 150, Vorařská obec
Vltavan 150, Vorařská obec
Vltavan 150, Vorařská obec
Mezinárodní vorařská asociace
Katastrální území
Odkazy a literatura:
Datum poslední aktualizace: 1.10.2021 21:56
Datum vytvoření: 1.10.2021 21:53

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?