Tančící dům

Tančící dům (Nové Město)

Dekonstruktivistická, vysoce oceňovaná stavba z 90. let se stala jedním ze symbolů vltavského nábřeží, potažmo celé Prahy. Za její výstavbou stojí architekti Vlado Milunić a Frank O. Gehry, kteří svou spoluprací vytvořili návrh domu evokujícího pohyb tanečního páru Ginger a Freda. Poklidná zástavba nábřeží je tak oživena rozvlněnými liniemi Tančícího domu.

Historie:

Nároží na Jiráskově náměstí a Rašínově nábřeží zůstalo nezastavěné od náletu na konci druhé světové války.

Na počátku devadesátých let předložili dva alternativní projekty architekti Vlado Milunič a Jan Línek, ale až po příchodu pojišťovny Nationale Nederlanden po roce 1989 s  americkým architektem Frankem O. Gehrym, který si přizval Vlada Miluniče, mohl do poklidného pražského nábřeží vstoupit provokující živý tvar s vykloněnými stěnami a zvlněnými liniemi. Architekti stavbu jasně pročlenili nápadnou dvojicí nárožních věží, korunované průhlednou dutou kupolí z kovu.

Popis:

Věže předstupují před průčelí hlavního objemu a evokují pohyb tanečního páru - Ginger a Fred. Dramatická kompozice nároží má však svou ztlumenou ozvěnu na přilehlých průčelích, která jsou půdorysně i vertikálně mírně zaoblena a členěna nejen nepravidelně rozmístěnými okny, ale i zvlněnými linkami, které mají připomínat zčeřenou hladinu řeky, k níž se obracejí. Přestože celek je ovládán především výtvarnou představou, některé rysy stavby byly zároveň i praktickou reakcí na stavební podmínky (skleněný plášť věže například zmírňoval zaclonění výhledů ze sousedního domu, půdorys stavby se musel vyrovnávat s nejasnostmi vytýčení parcely).

Projektování takto tvarově složité stavby bylo novátorské i svou metodou. Nejdříve byl vytvořen trojrozměrný fyzický model, který pak pomocí prostorového skeneru se převedl do digitalizovaných plánů. Na jejich základě pak byly mimo jiné odlévány i jednotlivé betonové díly, které vzhledem k nepravidelnému zakřivení stěn i půdorysů musely mít vždy individuálně modifikovanou formu. Konstrukčně je dům založen na nosném monolitickém železobetonovém skeletu, zatímco plné obvodové stěny jsou sestaveny z 99 prefabrikovaných panelů.

Gehryho a Miluničova stavba je volně tvarovanou sochou, elegantní hrou křivek, pohybu a protipohybu dílčích objemů, výrazem svobodné formální invence. Přesto je jednou z nejukázněnějších Gehryho světových projektů, neboť architekt cítil respekt k síle místního genia loci.

Galerie: 
Tančící dům
Tančící dům
Průčelí tančícího domu z Rašínova nábřeží
Průčelí tančícího domu
Průčelí tančícího domu
Půdorys 6. patra
Půdorys přízemí
Řez
Tančící dům
Tančící dům
Katastrální území

UMÍSTĚNÍ: Rašínovo nábřeží 80, Jiráskovo náměstí 6, č.p. 1981/II, Praha 2-Nové Město

ARCHITEKTI: Frank Owen Gehry, Vlado Milunič

VÝSTAVBA: 1994−1997

Adresa
Rašínovo nábřeží 80
Praha 2
Česká republika
50° 4' 31.2168" N, 14° 24' 50.7204" E
Zvětšit mapu
Odkazy a literatura:
Kolektiv autorů, Slavné stavby Prahy 2, FOIBOS BOOKS, s. 259–262, Praha 2011.
Irena Fialová (ed.), Frank Gehry, Vlado Milunič – Tančící dům, Praha 2003.
Petr Kratochvíl-Pavel Halík, Současná česká architektura 1989−1999, Praha 2000, s. 119−125.
Rostislav Švácha, Česká architektura a její přísnost, Praha 2004, s. 48−55.
Datum poslední aktualizace: 25.9.2023 13:16
Datum vytvoření: 30.7.2018 11:43

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?