Sanatorium (Ondřeje Schneidera) č.p. 1771 (Nové Město)

Nárožní budova ulic Ke Karlovu a Na Bojišti je význačná svým kruhovým arkýřem. Navržena byla architektem Čeňkem Gregorem a postavena v letech 1891–1892 s přístavbou z roku 1908. Významná je svým salonkem s fontánou s keramickým obložením.

Historie:

Třípatrová dvoukřídlá nárožní budova byla vybudována v letech 1891 až 1892 podle projektu stavitele Čeňka Gregora. Z roku 1908 pochází navazující západní křídlo stavby.  Autorem další přestavby a nástavby 3. patra z roku 1928 byl Berthold Schwarz.
Velmi hodnotná neorenesanční architektura s dobře zachovanými prvky a prostory interiéru a jeho původní výzdoby sloužila ve své době jako rodinný podnik Sanatorium Schneider.

Popis:

Novorenesační čtyřpodlažní budova bývalého Sanatoria Ondřeje Schneidera je cennou stavbou díky vysoce hodnotnému provedení architektonických i umělecko-řemeslných prvků jak v exteriéru, tak především ve svém  interiéru. Význačný je pro budovu nárožní válcový arkýř vyzvednutý na pilíři nad úroveň přízemí. Je tak vytvořena průchozí uliční arkáda, ve které je umístěný hlavní vstup. Desetiosá fasáda domu, která je členěna dalšími mělkými arkýři obdélného půdorysu probíhajícími od prvního do čtvrtého patra, zakončují výrazné trojúhelné stupňovité štíty, inspirované nizozemskou renesancí. Historizující ráz je podpořen také využitím režného zdiva a hladké omítky. Mezi hodnotné prvky interiéru patří kamenně obložený vstupní vestibul s kovaným zábradlím, dřevěná arkýřová vrátnice a knihovna. V arkýři je umístěn, velmi netradičně avšak vkusně, keramickým obkladem vyzdobený kruhový salonek s fontánou, které dominuje ženská figura.

Současnost:

Budova je památkově chráněna od roku 2002. V roce 2013 proběhla ve spolupráci s pány akad. sochařem Vojtěchem Paříkem a akad. arch. Markem Houskou rekonstrukce keramických obkladů v interiéru budovy. Konkrétně se jednalo o repase keramického obkladu salonku s fontánkou v nárožním arkýři budovy.
Budova dnes slouží jako součást Všeobecné fakultní nemocnice.

Galerie: 
Katastrální území

UMÍSTĚNÍ: Na bojišti 1, Ke Karlovu 18, Praha 2-Nové Město

VÝSTAVBA: 1891–1892, 1908, 1928

STAVITEL: Čeněk Gregor

Adresa
Na bojišti 1771/1
12000 Praha 2 - Nové Město
Česká republika
50° 4' 24.2616" N, 14° 25' 38.0388" E
Datum poslední aktualizace: 19.10.2022 15:56
Datum vytvoření: 27.11.2019 1:41

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?