MŠ Koperníkova. Foto: T. Hnátek

Budova Mateřské školy, Koperníkova (Vinohrady)

Bývalá evangelická fara s modlitebnou

Koperníkova ulice, která vznikla již roku 1889 a od té doby nese své jméno, má velice pestrý charakter. A to nejen z hlediska architektonických stylů, ale i typologie zástavby. Jelikož spojuje městský urbanismus centra Vinohrad s Havlíčkovými sady, tak je sama bohatá na zeleň. Nalézají se zde nájemní domy i vily, a k druhému typu lze přiřadit i budovu bývalé evangelické fary.

Historie

Dům si nechalo v letech 1899 až 1900 postavit Presbyterstvo evangelického reformního sboru na Královských Vinohradech podle projektu stavební kanceláře architekta a stavitele Eduarda Sochora. Později však potřebám sboru přestala modlitebna postačovat a musel si postavit novou stavbu v Korunní ulici. Roku 1936 vypracoval Jaroslav Pelc plány změn na obytné prostory, týkající se fasády a oken v podkroví. Budova tehdy již nefungovala jako modlitebna. Roku 1943 vznikly plány architekta Rudolfa Pražského na přístavbu podkrovního 2. patra. Roku 1978 prošel dům adaptací na mateřskou školu.

Popis

Jedná se o patrovou stavbu vilového typu s podkrovím, stojící v zeleni, resp. v malém parčíku. Vstup kryje oblouk pod štítem. K hlavnímu vchodu, směřujícímu do Koperníkovy ulice, vede venkovní schodiště a vedle tohoto vstupu se v přízemí i patře nachází na obou stranách jedna okenní osa. Fasády pokrývá režné zdivo kombinované se světlou omítkou. Průčelí do Čermákovy ulice dominuje ostrý štít, završující mělký rizalit, a po stranách jsou na každé straně dvě okenní osy. V přízemí rizalitu nalezneme reliéf s kalichem, obklopeným ratolestmi. Jihovýchodní fasáda má sedm okenních os a průčelí do Varšavské ulice je dvouosé. Stojí zde kovové venkovní schodiště, vedoucí do patra. Dispozičně se jednalo o trojtrakt a v levém traktu se nalézala modlitebna.

Autor

Eduard Sochor (1862–1947) studoval v Berlíně, Praze i na Vídeňské akademii, kde se stal žákem Friedricha von Schmidta. Patřil k významným představitelům pozdního historismu a rané secese, přičemž navrhoval i restauroval mnoho sakrálních staveb, historických objektů, ale i vil a obytných domů. Na Novém Městě se podílel například na architektonické části pomníku Benedikta Roezla na Karlově náměstí nebo na obnově kostela sv. Václava v Resslově ulici.

Současnost

V budově se nachází mateřská škola, vlastní ji hlavní město Praha a ve správě ji má Městská část Praha 2.

Galerie: 
MŠ Koperníkova. Foto: T. Hnátek
MŠ Koperníkova. Foto: T. Hnátek
MŠ Koperníkova. Foto: T. Hnátek
MŠ Koperníkova. Foto: T. Hnátek
MŠ Koperníkova. Foto: T. Hnátek
MŠ Koperníkova. Foto: T. Hnátek
Koperníkova
Katastrální území

Umístění:Koperníkova čp. 1071/7, Čermákova čp. 1071/2, Varšavská čp. 1071/1, Praha 2 – Vinohrady

Autor:Eduard Sochor

Realizace:1899-1900

Adresa
Koperníkova 1071/7
120 00 Praha 2
Česká republika
50° 4' 14.3112" N, 14° 26' 27.618" E
Zvětšit mapu
Štítky: 
Odkazy a literatura:
Dalibor Prix a kol., UPP, Velká Praha V-Ž, Praha 2017, s. 981.
Jan E. Svoboda – Zdeněk Lukeš – Ester Havlová, Praha 1891 – 1918, Praha 1997, s. 127, 285.
Pavel Vlček (ed.), Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, Praha 2004, s. 606.
Datum poslední aktualizace: 5.6.2023 11:45
Datum vytvoření: 6.6.2022 23:56

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?