Budova Botanického ústavu, Benátská 2 (Foto: M. Polák, listopad 2020)

Botanický ústav Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (Nové Město)

Botanický ústav

V areálu Botanické zahrady se nachází budova Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a původní vrátnice, v níž se nalézá studijní oddělení této fakulty. Obě stavby pocházejí z let 1897–1898, budova botanického ústavu byla v letech 1923–1924 přistavěna.

Historie

Na místě dnešního areálu Botanické zahrady se v 18. století rozkládala zahrada řádu milosrdných bratří. V roce 1845 ji získala Společnost pro zvelebování zahrad a pozemek tak získal nové jméno: Společenská zahrada. V letech 1897–1898 sem byly přeneseny botanické zahrady české a německé univerzity a vybudovány dva botanické ústavy, zahradnické domky a skleníky, čímž vznikl unikátní areál dnešní Botanické zahrady. Původní budova Botanického ústavu české univerzity z let 1897–1898 byla v letech 1923–1924 rozšířena o křídlo s kubistickými prvky podle návrhu Antonína Belady. V té době byl zrušen hlavní vchod se schodištěm v ose západního průčelí původní budovy. Ve stejné době jako původní budova, byla v letech 1897–1898 postavena ve folkloristickém slohu původní vrátnice. V roce 1991 v ní byly zrušeny byty v suterénu a v přízemí a dnes slouží kancelářským účelům.

Nadpis

Botanický ústav je trojkřídlá stavba s dvoutraktovou dispozicí. Krytá je valbovou střechou. Západní průčelí (směrem ke skleníkům) je dvoupatrové, jedenáctiosé se dvěma bočními rizality. První patro odděluje mezipatrová římsa, hlavní římsa je předsazena. Přízemí je bosováno, patra jsou rustikována, okna mají vyznačené parapetní římsy. Severní průčelí do Benátské ulice je dvanáctiosé, přičemž pravá část o pěti osách patří k původní stavbě. V této části se nachází hlavní vchod do budovy. Levá část má rovněž dvě patra, ale je nižší. Jižní průčelí je třináctiosé a vyrovnává sedmiosým úsekem svažitý terén. Je členěno rustikou s nárožní bosáží. Ve dvoře má patrová část vlastní vchod. Západní průčelí původní budovy je strohé, přístavba má stejně řešenou fasádu jako má i do Benátské ulice. Stavba je podsklepená.

Dům bývalé vrátnice má obdélný půdorys, trojtraktovou dispozici a sedlové střechy. Na severovýchodně straně vystupuje rizalit, přízemí a nároží zvýrazňuje plochá rustika. Okna jsou zde ozdobeny vpadlými šambránami a středním klenákem. Portál je umístěn ve středu severozápadního průčelí. Je rámován pilastry s kladím. Ve třech štítech se nachází kruhové okénko s čtvercovou šambránou s uchy. Stavba je podsklepená, přízemí i patro dělí střední chodba se segmentovanými klenbami. Schodiště při ulici Na Slupi je dvouramenné se střední nosnou zdí.

V budově Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy se nachází Katedra botaniky, Ústav pro životní prostředí, Česká botanická společnost a Herbářové sbírky Univerzity Karlovy v Praze.

Galerie: 
Vchod do ústavu (Foto M. Polák, 2020)
Budova Botanického ústavu, Benátská 2 (Foto: M. Polák, listopad 2020)
Přístavba s kubistickými prvky (Foto M. Polák, 2020)
Kubistické prvky na přístavbě (Foto M. Polák, 2020)
Budova bývalé vrátnice (Foto M. Polák, 2020)
Katastrální území

Název: Botanický ústav PF UK

Umístění: Areál Botanické zahrady, Na Slupi 433/16, Benátská 433/2

Výstavba: 1897–1898

Přístavba: Antonín Belada

Výstavba: 1923–1924

Adresa
Benátská 433/2
12000 Praha 2
Česká republika
50° 4' 17.2848" N, 14° 25' 15.132" E
Zvětšit mapu
Datum poslední aktualizace: 10.5.2023 21:07
Datum vytvoření: 30.11.2020 18:11

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?