Zeď obloukově prolomená a ve vrcholech s koulemi náleží k budově (Foto M. Polák, listopad 2020)

Přírodovědecké ústavy UK, Albertov 2038/6 (Nové Město)

Dnešní podobu budově Přírodovědeckých ústavů UK vtiskla přístavba z let 1924–1926. Budova je sídlem celé řady organizací. Vedle Přírodovědecké fakulty UK bychom zde našli například Mineralogické muzeum, Chlupáčovo muzeum historie země a celou řadu vědeckých ústavů a učených společností.

Historie

V místech, kde se dnes rozkládá budova Přírodovědeckých ústavů UK, se nacházela slupská zahrada ústavu choromyslných. V roce 1909 připravil Stavební úřad c. k. místodržitelství pod vedením stavebního rady Rudolfa Vomáčky (narozen 1847 v Mšeně) plán novostavby přírodovědeckých ústavů c. k. české univerzity. Stavitel Rudolf Vomáčka, absolvent stavitelství na české technice v Praze, byl roku 1900 jmenován konsuárem při Ústřední komisi pro bádání a zachování uměleckých a historických památek. V roce 1903 byl již titulován jako vrchní stavební rada a vedl vypracování projekt na Hygienický ústav německé univerzity a v roce 1909 na budovu Přírodovědeckých ústavů v ulici Albertov 2038/6. V listopadu téhož roku byla schválena stavební čára a v říjnu 1912 proběhla kolaudace původního objektu. V roce 1924 navrhl architekt Karel Špera přístavbu křídel ve Studničkově ulici, která navázala na stávající objekt z roku 1909. V roce 1951 byla postavena podkrovní nástavba, v roce 1954 proběhla adaptace pro Geologickou fakultu a další úpravy, zejména dvorní přístavby, proběhly v letech 1982, 1985, 1994 a 1995.

Architekt

Autor přístavby inženýr architekt Karel Špera se narodil 28. ledna 1889 v Kardašově Řečici. Studoval na pražské Akademii, kde byl žákem profesora Jana Kotěry a ve speciálce pak v letech 1910–1912 Josipa Plečnika. Stavitelskou koncesi v Praze obdržel 20. listopadu 1918, kdy bydlel v novoměstské Ječné ulici. Je znám jako autor projektů mnoha různých škol a domů.

Budova

Budova přírodovědeckých ústavů se řadí mezi poslední pražské stavby postavené v novobarokním slohu. Hlavní průčelí má 21 os a je členěno třemi rizality. Střední rizalit je krášlen secesně barokizující výzdobou: vysokým pilastrovým řádem s jónskými hlavicemi. Nad vchodem jsou kartuše s girlandami, reliéf šesti putti se symboly přírodních věd, segmentový štít s polokruhovým (tzv. termálním) oknem, plná atika s čočkami, v rozích doplněná hrajícími si putti. Nad okny v přízemí a druhém patře jsou svazkové klenáky, okna v prvním patře jsou zdobena čabrakami. Střecha je sedlová, nad risality mansardová s litinovým zábradlím a dekorativními útvary hromosvodů. K budově náleží dobová zeď obloukově prolomená a ve vrcholech s koulemi.

Čtyři dvoutraktová křídla vymezují dvůr s příčným středním jednotraktovým křídlem velké posluchárny s galerií, která má hodnotnou výzdobu a doplňky. Vestibul je dvoustupňový vestibul s širokým přímým schodištěm s bohatou výzdobou. Na mezipodestě je umístěna mramorová pamětní deska připomínající obě etapy výstavby budovy přírodovědeckých ústavů. Na fasádě na nároží ulic Albert a Studničkova se nachází pamětní deska upomínající na úlohu studentů při tzv. Sametové revoluci v roce 1989.

Galerie: 
Budova Přírodovědeckých ústavů UK (Foto M. Polák, 2020)
Výzdoba prostředního rizalitu s termálním oknem (Foto M. Polák, 2020)
Reliéf 6 hrajících si putti se symboly přírodních věd (Foto M. Polák, 2020)
Prostřední rizalit budovy ústavů (Foto M. Polák, 2020)
Vchod do ústavů (Foto M. polák, 2020)
Tzv. termální okno (Foto M. Polák, 2020)
Novobarokní fasáda Přírodovědeckých ústavů UK (Foto M. Polák, 2020)
Hrající si dvojice putti (Foto M. Polák, 2020)
Průčelí do Hlavovy ulice (Foto M. Polák, 2020)
Názvy institucí sídlících v budově na tabulích u vchodových dveří (Foto M. Polák, 2020)
Z interiéru Přírodovědecké fakulty (Foto M. Polák, 2020)
Katastrální území

Název: Přírodovědecké ústavy UK

Umístění: Albertov 2038/6, Studničkova, Votočkova, Hlavova

Úřad c. k. místodržitelství pod vedením Rudolfa Vomáčky

Výstavba: 1909–1912

Architekt přístavby: Karel Špera

Přístavba: 1924–1926

Adresa
Albertov 2038/6
12000 Praha 2
Česká republika
50° 4' 7.2372" N, 14° 25' 28.6428" E
Zvětšit mapu
Odkazy a literatura:
Baťková Růžena a kol.: Uměleckéa památky Prahy, Academia, Praha 1998
Datum poslední aktualizace: 17.9.2023 17:46
Datum vytvoření: 15.11.2020 18:11

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?